LEDER ONSDAG 20. MAI

Forsiktig festivalsommer

Når regjeringa åpner for mindre arrangement er det viktig at noen ser muligheter og våger å prøve.

LEDER TIRSDAG 19. MAI

Feiring med kreativitet og samhold

Samtidig som folk måtte holde avstand viste kongeparet at det er mulig å kjenne samhold og tilhørighet, fra vest til øst. Det ble bilder for historiebøkene.

LESERINNLEGG

Et prosjekt basert på tillit?

"Slik prosjektet er presentert utsettes skattebetalerne i Molde kommune for økonomisk og miljømessig høy risiko. Det sa vi i 2017 og det mener vi i 2019."

LESERINNLEGG:

Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

«Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever.»

LESERINNLEGG

På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

LESERINNLEGG:

Jo, kommunedirektør! Ansvaret må plasseres - selv om det er ubehagelig for deg og dine

Politikerne i Molde må passe på, for nå skal det tåkelegges.

LESERINNLEGG:

Politiske fiender finner sammen om radikal bioteknologi

« Barnets rett og behov for å vite hvor det kommer fra må være det mest tungtveiende argumentet når Stortinget vedtar lover som endrer samfunnets syn på foreldreskap.»

LESERINNLEGG:

Bygg tunell der folk bor

Vi bygg veg som aldri før og det einaste sikre er at vi kjem til å kjøre meir bil framover. Vi har bygd så mange tunellar og lagt så til rette for bilen at no må vi bygge tunellar der folk bor.

LESERINNLEGG:

Møreaksen har «torpedert» heile fylket!

Helge Orten og co har gjennom sin iver og sitt undersjøiske tunellsyn for kun eit prosjekt, Møreaksen, sett fylket 10 år attende samferdselsmessig.

LESERINNLEGG:

Plassering av miljøstasjon på Batnfjordsøra: Ikke framtidsretta i det hele tatt!

Dette er et oppfølgende leserbrev og ment som videre orientering om utviklinga i sak om forslag til ny avfalls-, såkalt miljøstasjon for RIR i Gjemnes kommune.

LESERINNLEGG

Tinghus, rettssikkerhet og kompetansearbeidsplasser

Jenny Klinge skriver i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 4.mai at tingrettene i Molde, Kristiansund og Volda nå vil bli avdelingskontor under tingretten i Ålesund. Det er ikke riktig. 

LESERINNLEGG

KrF, fiskeripolitikk og kvotemeldingen 2020

Mange påstander og negative omtaler av KrF siste måned.

LESERINNLEGG

Igjen en overskridelse av budsjett som slår ubehagelig. Men hvorfor skjer dette?

Igjen en overskridelse av budsjett som slår ubehagelig. Men hvorfor skjer dette?

KRONIKK:

75 år med frihet

I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Flagget er selve symbolet på nasjonen vår. Et symbol som hadde vært forbudt i fem lange okkupasjonsår.

LESERINNLEGG

Synspunkt om fartsgrenser og UP kontroller på Verma

I et leserinnlegg i RB 5. mai, skriver «trøndere på tur» om feil fartsgrense på Verma, og stiller samtidig spørsmål ved politiets motiv for å holde fartskontroller nettopp der. 

LESERINNLEGG

Ei hjelpande hand til lokalidretten

I ei tid der hjelpepakkane til dei ulike samfunnsgruppene kostar samfunnet milliardbeløp er det vanskeleg for små, frivillige, lag å finne ein tilbørlig plass i biletet.

LESERINNLEGG

Sjøfronten slit – leve Sjøfronten!

Pengane renn ut fortar enn kommunestyret har vedtatt og budsjettert. Kordan kom vi dit at vi mista styringa på økonomien?

LEDER MANDAG 4. MAI 2020

Ventetida lang nok for tingretten

«Det vil være klokt å beholde de fire tingrettene i Møre og Romsdal med stedlig ledelse.»

LESERINNLEGG:

Overskridelsene på Sjøfronten 1 er for dårlig opplyst

«Det viktigste først nå er å få kontroll på situasjonen og ikke rope om at noen må gå som Torvan går i sitt innlegg av i dag.»

LESERINNLEGG:

Begrepet «omkamp» er ladet og krever en presisering

«SNR kan fortsatt bygges og kan i tillegg til lokalsykehusfunksjoner for Romsdal inneholde fellesfunksjoner for Nordmøre og Romsdal, men også for hele Møre og Romsdal og for Helse Midt Norge. »

LESERINNLEGG:

Når velgerne bløffer om sykehus

– I undersøkelser sier velgerne at de ønsker å bevare de små lokalsykehusene. Men når velgerne blir pasienter, avdekkes det at flere og flere drar ut av fylket til større sentralsykehus for behandling.

LEDER LØRDAG 2. MAI 2020

Én av åtte plasser på Stortinget er alarmerende svakt for Romsdal

Trangere nåløye for å få stortingsplass

LESERINNLEGG

Når applausen stilner

1. mai er en kampdag og en festdag. I år vil nok festen bli noe annerledes enn vi er vant til, men kampene for arbeidsfolk sine rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noensinne.

LEDER TORSDAG 30. APRIL

Vegvedlikeholdet er for dårlig i Norge

Problemet er synlig og følbart på store og små veger.

LESERINNLEGG

Skandaleprosjektet Sjøfronten: Noen ansvarlige må gå!

Ordfører Torgeir Dahl ble intervjuet av RB den 24. november 2015, samme dag som han overrasket opposisjonen med å ta 60 mill. fra Idrettsparken for å realisere Sjøfronten.

LEDER ONSDAG 29. APRIL 2020

En fortjent hyllest av ungdommen

«Statsrådens tale var viktig for å skape forståelse mellom generasjoner.»

LEDER TIRSDAG 28. APRIL 2020

Autopass må gi utbetring på Furneset

«Vegvesenet kan ikkje lenger oversjå at parkeringsplassen på Furneset må utvidast.»

LESERINNLEGG:

Skip kan ikke bygges fra hjemmekontor

Den doble korona- og oljekrisa kan ramme Møre og Romsdal spesielt hardt. Da holder det ikke med hjemmekontor.

LEDER 27. APRIL 2020

Sjøfronten 2 må settes på pause

« Når det er knapphet på penger, må Molde løse lovpålagte oppgaver først. »