fredag 12.07 2019

LEDER LØRDAG 13. JULI

Statens vegvesen legge til rette for utvikling av bobilturismen

«En av årsakene til at bobilturistene velger å overnatte på rasteplasser er at det er begrenset med tilbud som er tilrettelagt for bobiler»

LESERINNLEGG:

– Når skal Frank Sve begynne å forholde seg til Nasjonal Transportplan?

«I motsetningen til Frank Sve er jeg opptatt av å gjennomføre alle prosjektene som Høyre, Frp, Krf og Venstre ble enige om».

LEDER FREDAG 12. JULI

Bygg Lønset-Hjelset uten bompenger!

Leserinnlegg

– Helge Orten, E-136 er fyrsteprioritet

«Når har du Helge, tenkt å framsnakke og sørge for at både planlegging og finansiering av alle dei prioriterte prosjekta på E-136 vert gjennomført?»

torsdag 11.07 2019

Leserinnlegg:

– Skal være unødvendig at foreldre må kjempe mot byråkratiet

Leserinnlegg:

– Alle som bor, jobber og driver bedrift i Møre og Romsdal er vinnerne med Møreaksen

onsdag 10.07 2019

LEDER TORSDAG 11. JULI

«Livsfarlig å fjerne strekningsmåling»

LESERINNLEGG

Ikkje gravlegg fotoboksane!

tirsdag 09.07 2019

LEDER ONSDAG 10. JULI:

Hurtigruten viser veg langs kysten

LESERINNLEGG

«En god leder i helseforetaket skal ta ansvar for å ivareta de ansatte, gjennom å legge til rette for godt samarbeid.»

LESERINNLEGG

Nye Molde SP sterkt kritisk til giftdeponi i Molde kommune

Nye Molde SP er sterkt kritisk til etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand i Nesset. Med oss på laget har vi både fylkespartiet og Møre og Romsdal sin representant på Stortinget.

LESERINNLEGG

«Det viktigste Møre og Romsdal skal gjøre de nærmeste årene er å vinne konkurransen om ungdommen»

mandag 08.07 2019

LEDER TIRSDAG 9. JULI

Atlanterhavsvegen er en attraksjon

søndag 07.07 2019

LEDER, MANDAG 8. JULI

Hvorfor må Camilla forlate Tøndergård?

LESERINNLEGG

MDG bommer totalt om Møreaksen

lørdag 06.07 2019

LEDER, LØRDAG 6. JULI

Gjeldsregisteret gir mer ansvar til bankene

LESERINNLEGG

«En ferge er fortsatt en ferge, og vil ikke kunne gi samme nytte og fleksibilitet som Møreaksen og de andre fergefrie løsningene."

LESERINNLEGG

Utdanningsavdelingen viser en holdning overfor disse sårbare ungdommene som jeg vil karakterisere som foraktfull