LEDER FREDAG 27.NOVEMBER:

Våre elver trenger mye bedre vern

LEDER TORSDAG 26. NOVEMBER

Rekordtall for Senterpartiet

– Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

LESERINNLEGG

Regjeringen styrker distriktsdomstolene

Sorenskriver Elisabeth Wiik kritiserer regjeringen for å komme med "alternative fakta" i debatten rundt ny domstolstruktur, men ender selv opp med å villede. Vi ønsker debatt om domstolene våre, men da må vi basere oss på det som faktisk er foreslått. Derfor ser jeg behov for å klargjøre - hva er det regjeringen har foreslått og hvorfor?

LESERINNLEGG

Kven driv med desinformasjon, Frølich?

Med Høgre i spissen har regjeringspartia begynt å oppføre seg merkeleg i sin kamp etter å få legge ned domstolar.

LEDER TIRSDAG 24. NOVEMBER

Stor innsats for å stoppe viruset

LESERINNLEGG

Domstoler skal legges ned

I et innlegg i RB har stortingsrepresentant Helge Orten (H) uttalt seg blant annet om regjeringens forslag til domstolreform og møtet i tingretten.

LESERINNLEGG

For å gjøre det klinkende klart, Klinge!

Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.

LEDER TIRSDAG 17. NOVEMBER

Skolebarna må ikke bli taperne

KRONIKK

Molde – en forstad til Ålesund?

Når Sunnmørsposten går på barrikadene for Møreaksen, er det på tide å våkne!

LESERINNLEGG

Er forutsigbarhet en luksus?

Politikerne i Hustadvika, tillitsvalgte og verneombud hadde dialogmøte i høst for å komme med innspill i forbindelse med pleie og omsorgstilbudet og hvilke føringer som skal legges til grunn med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i kommunen.  

LESARINNLEGG

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

«For å sikre juridiske arbeidsplassar og at folk skal ha tilgang til lokale domstolar og advokathjelp over heile landet, må vi faktisk oppretthalde dei eksisterande tingrettane og jordskifterettane. »

LEDER LØRDAG 14. NOVEMBER

Boligområde bare for de aller rikeste?

Hva gjør høye boligpriser med folketallsutviklinga i Molde?

LEDER FREDAG 13. NOVEMBER

Ordkrig avgjør tingrettens framtid

LEDER TORSDAG 12. NOVEMBER

Derfor er vi fortsatt annerledeslandet

LESERINNLEGG

Arbeiderpartiet vil ha en desentralisert domstolstruktur!

Arbeiderpartiet sier nei til en sniknedleggelse av domstolene, og stemmer mot regjeringens forslag om større rettskretser.

LESERINNLEGG

Kutt i eldreomsorgen i Hustadvika

Tilsvar til Lisbeth Valle.

LEDER TIRSDAG 10. NOVEMBER

Ferjekutt vil ramme Midsund hardt

LESERINNLEGG

Barna må ha kunnskap om hva overgrep er før de trenger det

Nå starter Redd Barnas kampanjeuke mot vold og seksuelle overgrep mot barn: Ønsker å bryte taushet og øke kunnskap.

[FRIHELG]

Om å tape med stil

Presidentens oppførsel de siste dagene kaster en mørk skygge.

LESERINNLEGG

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal haster

«Det kan ikke være ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene.»

LEDER FREDAG 30. OKTOBER

Staten må betale for rein havbunn

Den eneste rettferdige løsningen er at staten betaler regninga for rein havbunn.

LESERINNLEGG

Verdens slagdag: Hver fjerde av oss vil få slag! Bli ikke en av dem!

«Vårt viktigste budskap er at man ringer 113 ved den minste mistanke om hjerneslag. Sekundene teller, vent ikke med å ringe!»