At milliardsluket Møreaksen blir skjøvet ut i tid, er noe vi i Møre og Romsdal INP ikke har noe imot, samtidig som vi skjønner de som bor i Midsund, og deres ønske om å kunne kjøre fergefritt.  Noe alle som bor slik til at man er avhengig av ferge ønsker.

Møre og Romsdal INP er ikke motstander av at de som bor i Misund, skal få fastlandsforbindelse. Men det er ikke der vi må prioritere midlene nå, ikke med de katastrofale tallene vi ser i NTP. I utsagn fra samferdselsministeren ser vi at det er Tautra-tunellen man ønsker å skrote. Men Møreaksen består av så mange elementer som hver for seg er viktige for samferdselen i fylket.

La oss heller starte utbyggingen i andre enden.  I Ålesund har man startet arbeidet med å utbedre innfartsvegen, hvorfor skal det stoppe der, E136 og E39 er hovedveiene ut fra fylket for mange. La oss komme i gang med utbedringsarbeidet fra Breivika, det er en veistrekning som trenger oppgradering stort sett hele veien fra Ålesund til Dombås. For Møre og Romsdal INP er dette bedre anvendte midler enn å bygge ny tunell opp Strynefjellet.

Men ser man på andre elementer i planen, så er det lagt inn ny veg forbi Batnfjordsøra, en vei som, så langt oss bekjent, var en forutsetning for at man skulle legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for det nye på Hjelset.  En strekning som i realiteten burde vært ferdig når det nye sykehuset åpnes.  Men igjen ser vi nok dessverre at Nordmøre ikke når helt opp i denne debatten. En flaskehals som virkelig burde settes høyt på prioriteringslista, spesielt med tanke på at man legger ned sykehuset i Kristiansund.

Som lokalpolitiker i Volda er jeg selvfølgelig glad for utsiktene til tunell rundt Volda. Etter at Kvivsvegen åpnet, og E39 går gjennom Volda sentrum, ikke med ferga til Folkestad, har gjennomfarts trafikken i Volda sentrum økt betraktelig. Selv om mye av tungtrafikken går over Romsdalen, er det mye trafikk som går sydover, retning Bergen.  For Volda som tettsted vil en slik utbygging styrke livskvaliteten for de som bor i Volda, og det vil styrke trafikksikkerheten for både myke trafikanter som bilister både i personbiler og tyngre kjøretøy. Så vil det være bedre for nord-syd trafikken å prioritere bro over Nordfjord fremfor Strynefjellet.

Men hva med vedlikeholdsmidler, hva med FV 60 mellom Grodås og Hellesylt.  En vegstrekning som er en skam, en veistrekning der det ferdes store mengder turister ikke minst varer til havna på Hellesylt, fra industri på Grodås.

FV 61 går som mange vet fra Florø via ytre Sunnmøre og ender opp i Ålesund, en av hovedveiene i Fylket og den eneste hovedveien i fylket som ikke har døgndrift på fergesamband. Dette vil kunne styrke arbeidsmarkedet og lysten til å bosette seg i berørte kommuner.

I en svunnen tid var det alltid et tema å reparere og holde ved like det man har.  I dagens samfunn er vi dessverre blitt et samfunn der bruk og kast er holdningen.  Men innenfor veinettet kan vi ikke gjøre det, selv om vedlikeholdet av veiene kan tyde på den holdningen.  Møre og Romsdal har et vanvittig etterslep på vedlikehold av veier.  La oss nå ikke glemme det når man jobber med samferdsel i fylket vårt. Distriktene trenger veier, ikke krøtterstier.

Møre og Romsdal INP er av den meningen at vi må vedlikeholde det vi har, vi må prioritere å gjøre noe med det voldsomme etterslepet på vedlikehold av veier i fylket.  La oss få oppgradert de veiene vi har, ha en knallhard prioritering av midlene, før vi gyver løs på nye store prosjekt

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal