Vi vil gjerne forklare hvorfor vi gjorde det. Forslaget lød som følger: «Forslag om samlokaliserte boliger innenbords og habilitering kan ikke gjennomføres før det har blitt rådført med mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner. Uten brukerinvolvering er faren stor for at kommunen planlegger og lager løsninger som ikke er tilpasset de som er tenkt som beboere. Det er også viktig at kommunestyret forstår at det er beboerne som bestemmer hvor og med hvem de vil bo, ikke kommunestyreadministrasjonen

Vi skal ikke foreta en omfattende tekstanalyse her, men grunnen til at vi stemte mot dette var at forslaget ikke bare er et forslag, men også en uttalelse om at kommuneadministrasjonen har manglende vilje og/eller evne til å forstå brukernes behov. Det mener vi at ville være veldig feil av kommunestyret å vedta. Dette forslaget er et godt bidrag til å skape polarisering mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner, kommuneadministrasjon, politikere og alle andre.

Kommunestyret skal vedta og stemme over forslag som skal gjennomføres og gjøre en endring, dette var nok et eksempel på et forslag der hensikten først og fremst er å peke på noen som har feil.

Når Molde kommune skal planlegge for gode tjenester innen bo- og habilitering må alle krefter jobbe godt sammen. Vi skal etablere gode boløsninger der folk ønsker å bo og leve, og gode arbeidsplasser der folk ønsker å jobbe. Dette krever samarbeid mellom de som skal bo, de som skal jobbe der, de som skal beslutte dette og de som skal drifte det. Brukermedvirkning er lovbestemt, ønskelig, smart og helt nødvendig!  Forslaget fra Bjørn Jacobsen ville ikke endre på det, bare skape litt dårligere samarbeidsforhold og det trenger vi ikke!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal