Det er positivt at regjeringen signaliserer at Møreaksen skal bygges, men det følger ikke med penger i dokumentet. Det synes vi er lite forpliktende. Ingen spesifikke prosjekter for rassikring er nevnt og det utbedres et kryss ut over allerede igangsatte prosjekter.

Vårt fylke er et stjerneeksempel på utvikling av bærekraftige og verdifulle distriktsarbeidsplasser. Hvor vi har en eksportverdi som er ca 40.000,- pr hode mer enn nummer 2 på lista. Vi skaper levende lokalsamfunn med meningsfulle og nyttige arbeidsplasser, men vi skal ikke få vei til å være konkurransedyktige.

NTP er for svak og utydelig når det gjelder vårt fylke og velgerne må legge merke til at vi kommer særs dårlig ut, i forhold til hva vi gir.

Lokalt er Møreaksen nevnt som et oppdelt prosjekt som skal starte med tunnel i Molde, og bro til Otrøya, det løser da ikke masse-problemet for å knytte Otrøya og Gossen sammen, så oppstykket og delt skaper videre problemer i et prosjekt, som skulle sikre kortreist masse til å knytte øysamfunnene sammen. Stykkvise og delte prosjekter kan jo fungere når det likevel henger sammen, og om det følger med penger. Det gjør det ikke.

Sitat fra NTP: “Regjeringen vil gi Statens vegvesen et oppdrag om å vurdere en annen gjennomføringsrekkefølge der E39 Molde–Julbøen, samt også ev. hengebrua mellom Otrøya og Molde i delprosjektet E39 Vik–Julbøen, realiseres først. Vurderingen skal gjøres med tanke på gjennomførbarhet, kostnader og nytte.”

Den store nytten er å fjerne ferger. Slik NTP legger til rette nå, så er ikke Kjerringsundet nevnt med et ord, og vi setter i gang et delprosjekt som:

1) Ikke har fått midler.

2) Fjerner kun 1 fergestrekning.

3) Knytter ikke øysamfunnene sammen. Vi i Molde, Hustadvika og Aukra Venstre mener det er skuffende av regjeringen å ikke klare å sette av penger i NTP til denne allerede planlagte delen, og det er skuffende at det er så lite forståelse for distrikts-samfunnene, at man i iveren av å dele opp mistet helhetsperspektivet, og jaggu pengene på kjøpet. I utgangspunktet har vi fått en plan hvor det kunne vært investert milliarder, men det er ingen investering, bare plan.

Nye Veier har en portefølje på 174 milliarder, men får 6,5 milliarder, hvor mye av det brukes for å realisere E-136 Dombås - Vestnes? Som har en ramme på 4,7 milliarder alene. E39 Bjerkeset–Astad - får midler og Volda - Furene, et kryss på Sunnmøre - og det er satsingen på Møre og Romsdal. “Møreaksen” er delt opp i to prosjekter som er satt som utviklingsprosjekter. E39 Vik–Molde (Møreaksen) og E39 Breivika–Ørskogfjellet og Ørskogfjellet–Vik hvor sistnevnte er beordret oppstart etter Vik - Molde som også er oppdelt i Molde - Otrøya - men da uten midler.

Når regjeringen signaliserer at de vil bygge Møreaksen, bare ikke nå, så betyr det at det må være en senere regjering, en annen regjering som klarer å satse på distriktsarbeidsplassene i større grad. For nå står det til stryk. Konsekvensene av å være et stadig nedprioritert fylke kan bli store når vi samtidig er i landstoppen i eksport. Vi har gode, verdiskapende arbeidsplasser her, som klarer å konkurrere internasjonalt, det er ikke gitt at vi får ha et så spennende næringsliv - om satsingen uteblir. Det er skuffende når det sitter et “distriktsparti” i regjering, som bygger vei og jernbane rundt hovedstaden, mens de helt overlater til andre politiske parti å bli distriktenes talspersoner.

Vi burde fått milliarder, vi får smuler.

Styret i Aukra Venstre, styret i Hustadvika Venstre, styret i Molde Venstre.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal