De tre førstekandidatene for SV i Molde, Hustadvika og Vestnes; Ola Fremo, Mona Iren Malmedal og Geir Stokkeland skriver: «Det er vårt klinkende og klare budskap at fergene må bestå, både utfra demokratisk grunnlag, miljømessige og reiselivsmessige forhold.»

Det demokratiske grunnlaget SV bygger på er de seneste meningsmålingene som har vært avholdt. Meningsmålingen i Sunnmørsposten fra mars viser at det er 25,5% flere som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn de som ønsker ferge, i juni er det 5,7% flere som ønsker fergefri, og meningsmålingen i juli som Romsdals Budstikke fikk utført i Molde kommune viser 13,5% flere som ønsker fergefri fjordkryssing.

SV argumenterer altså med at det demokratiske grunnlaget, basert på meningsmålinger, skal danne grunnlag for valg av fjordkryssingen. I så fall bør SV gå for Møreaksen framfor ferge, siden alle meningsmålingene viser et flertall for fergefri fjordkryssing. Om det demokratiske grunnlaget bygger på valgresultater istedenfor meningsmålinger, så ble det ved forrige Stortingsvalg et flertall i Møre og Romsdal på over 62% av stemmene til de partiene som er for Møreaksen.

Miljømessig er ferge svært lite energieffektiv, på grunn av den store vannmotstanden. Ferge har dessuten større miljøutslipp enn fly, og langt mer enn bil. Møreaksen erstatter tre store fergesamband med 6-7 ferger. Det gir store miljøbesparelser når levetiden på Møreaksen kanskje er mer enn 100 år.

Reiselivet opplever nok ikke den store tilstrømmingen av gående og syklende, som SV er så opptatt av. Vi bevarer naturen svært godt ved å bygge veiene i tunnel, også når den går under vann. Turistene vil strømme til naturopplevelser på Otrøya med Møreaksen, og de kan godt fortsette turen i begge retninger, til Atlanterhavsveien eller Trollstigen. Syklende får samme mulighet på Møreaksen som de i dag har til Kristiansund.

SV er bekymret for bompengene for barnefamilier, men nevner ikke at passasjerer reiser gratis. Når bompengeperioden er over reiser alle gratis på Møreaksen. Med ferge kan man ikke reise når man vil, veien er steng 85% av tiden. SV nevner at fergen går hvert 20. minutt, men det gjelder ikke på kveldstid eller i helgene.

SV er derimot ikke bekymret for økonomien til fylkeskommunen. Istedenfor at staten betaler for fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, vil SV at fylkeskommunen skal ta denne gigantiske regningen. Dette bør bekymre politikerne i minst like stor grad som bompengene brukerne av Møreaksen må betale.

SV hevder at for pengene til Møreaksen kan en får gratis ferge i over 100 år. Det minner litt om striden rundt Eiksundsambandet. Det ble da hevdet at en isteden kunne få gratis ferge til evig tid med tre retters middag på hver tur, og likevel ha penger til overs. Etterkalkylene derimot har vist at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

SV er også bekymret for lastebilsjøfører, og at de må få sine pålagte hvilepauser. Å påtvinge all lokaltrafikk en pause de ikke ønsker er ikke et godt argument for ferge. Heller ikke omtanken for Lastebileierforbundet. Det er tvert imot en stor oppslutning fra næringslivet for Møreaksen.

Folk flest skiller mellom veier som er stengt minst 85% av tiden med fergebom, kontra fergefrie veier som alltid er åpne. SV bør gjøre som folk flest. SV sine seneste utspill viser et svært useriøst parti.

SV avslutter med at mange øyboere ønsker seg fastlandsforbindelse, men slettes ikke alle. Kanskje SV bør lytte til flertallet for en gangs skyld?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal