I flere undersøkelser har media lagt frem alternativer som ikke lenger er en del av diskusjonen. I 2014 vedtok Stortinget at Møreaksen var valgt som trase for kryssing av Moldefjorden. Det blir litt populistisk og litt Grand Prix avstemning over det hele hvor folket kanskje ikke er i takt med fagjuryen. Uansett så er ikke Romsdalsaksen et aktuelt valg, og har ikke vært et aktuelt valg på snart 10 år. I mellomtiden er Møreaksen omtrent klargjort for byggestart. Cirka 2 av 3 ønsker ikke å fortsette med ferge og da har vi ett alternativ.

Når folkejuryen og fagjuryen er i utakt så får det små konsekvenser i en sangkonkurranse, men det kan få uante følger i samferdsel og bygging av veg. Og jeg tror ikke alle har tenkt over det. Her kan populistiske politiske uttalelser gi katastrofale følger for fylkets økonomi.

Hvis ikke Møreaksen bygges, hvem skal bygge og betale for fastlandsforbindelse til Otrøya og med det Gossen? Det blir da et fylkeskommunalt prosjekt. I de siste månedene har de seneste nyhetene fra fylket vært omtrent «kutt», «kutt» og «kutt».

Vi må passe på nå, at vi ikke ender opp med skjegget i fergelemmen.

Staten ligger i år an til et overskudd på 1127 milliarder. Staten har råd til å bygge Møreaksen, og de har også råd til å bygge uten bompenger eller til sterkt reduserte bompenger om det et politisk vilje for det. Det at det er staten som er utbygger her, er vesentlig. Til sammenligning har fylket cirka 7 milliarder i «omsetning».

Konsekvensen av uteblitt Møreakse er at fylket får et nytt stort vegprosjekt i fanget, som ikke kan finansieres uten kutt i en videregående skole nær deg. Av fylkeskommunale oppgaver har vi drift av videregående skoler, vedlikehold av fylkesveger, drift av ferger, buss og hurtigbåter, og man må også kanskje øke bompengene på Nordøyvegen. Er det fornuftig å legge enda et stort prosjekt inn i fylkeskommunen? Nei, det er egentlig selvsagt.

Havner prosjektet i fylkeskommunen kommer kuttene over hele fylket om det da skal bygges en fastlandsforbindelse. Bygges Møreaksen (som da betales av staten) så frigis midler i fylkesøkonomien og det gir også da gevinst til alle i Møre og Romsdal.

Med det som bakteppe er det svært vanskelig å være for Romsdalsaksen, det er svært vanskelig å fortsatt være for ferge.

Romsdalsaksen er ikke ferdig planlagt og er 10 år bak Møreaksen, samt at prosjektet har ikke kommet med løsninger som får vegen forbi Veøya. Hele det prosjektet er høyst usikkert og også valgt bort av Stortinget i 2014.

Som politiker er det viktig å lytte til folket, men vi er også pliktig til å forvalte samfunnsøkonomien på en måte som ikke velter lasset. Det er også viktig at politikere lytter til fagfolk – for det er tross alt fagfolket som skal bygge og realisere prosjektene – og heldigvis ikke vi som måtte bli folkevalgt.

Om vi fortsetter med ferge, vil det bli krav om fastlandsforbindelse til Otrøya. Om man mot formodning valgte Romsdalsaksen, vil det også bli krav om fastlandsforbindelse til Otrøya. Det eneste som hindrer at et stort prosjekt havner på fylkeskommunalt nivå er å få bygget Møreaksen, betalt av staten som i år går over 1000 milliarder i overskudd. Til dels takket være gassen som forsyner Storbritannia med 20 prosent av deres behov, hvor NATO har vurdert anlegget som kritisk infrastruktur - men hvor beredskapen gjerne må vente på ferga.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal