Jeg vil vel nærmest kalle det en skam at to store, viktige og produktive øysamfunn ikke allerede har fått fastlandsforbindelse. Når den ikke er kommet vil jeg legge skylden på Møreaksen.

En rekke viktige vegprosjekt er kommet i stand takket være lokale ildsjeler som har gått i brodden for å få dem løst. Jeg vil ta eksempel i Herøy der kommunen er knyttet sammen ved hjelp av fire fylkeskommunale bruforbindelser. Disse er ikke kommet gratis. Nordøyvegen har heller ikke kommet rekende på ei fjøl. For å si det som sangen: " Det er ittno som kjem ta se sjøl."

"Løftet" om Møreaksen har drept det lokale initiativ til å arbeide for fastlandsforbindelse. Her ville Staten komme og gi øyene fastlandsforbindelse nesten gratis. Spørsmålet om "hvem skal betale ville falle bort ".

Så skjer det forandringer i samfunnet. Pengene sitter ikke like løst som før. Store kostnadsøkninger gjør at man må se på nytteverdien av pengebruken. Er det verd å bruke 30 - 50 milliarder på en veg mellom Molde og Ålesund når man forlengst har gått bort fra tanken om et felles bo - og arbeidsmarked ? Og vil den påtenkte vegen være praktisk for alle brukere ? Yrkestransportnæringen har vært negativ til tunnelløsningen osv-.

Det som etter min mening trengs nå er at noen går sammen lokalt og arbeider målrettet mot det som øysamfunnene egentlig har bruk for, det er ikke vegforbindelse til Ålesund men fastlandsforbindelse nordover. Glem Møreaksen, i hvertfall for en tid. Arbeid for å samle alle krefter, offentlige midler, ferjeavløsningsmidler, midler fra næringsliv og private. Penger finnes. Jeg leste nylig at Sparebanken Møre hadde gitt en million til Midsundtrappene. Kanskje hadde Midsund hatt mer nytte av pengene som et tilskudd til fastlandssamband. SVV har visstnok brukt millioner til forhåndsplanlegging av sitt "prestisjeprosjekt". Disse midlene kunne heller kommet til nytte i et realiserbart fastlandsprosjekt. Fylkeskommunen har betalt for Nordøyvgen som egentlig er en kommunal veg. Kanskje kan staten overtales til å støtte et fylkeskommunalt vegprosjekt som har stor samfunnsmessig nytteverdi.

Det er ittno som kjem ta se sjøl !

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal