Den planlagte løsningen skal ha forbikjøringsfelt og midtrekkverk på alle veg i dagen. Den undersjøiske tunnelen, Romsdalsfjordtunnelen, vil ha to separate løp med envegstrafikk i hvert løp. Hun fremhever også at tunneler har generelt lavere ulykkesrisiko enn sammenlignbar veg i dagen.

Dessuten vil Møreaksen erstatte tre ulike fergesamband, og stopper jaget for å rekke fergen til totalt 6 ulike fergekaier. Nylig ble det hevdet av en ordfører at redusert fergetilbud vil medføre enda mer råkjøring for å rekke stadig færre avganger. Denne ulykkesrisikoen forsvinner ikke før fergene forsvinner.

Det er vel ingen som ønsker fergene tilbake, som på KriFast, fordi de føler seg tryggere når bilene står i ro på fergen?

Ulykkestallene er dessuten vanskelige å sammenligne, fordi det ofte er svært ulikt trafikkgrunnlag. Det blir som å sammenligne to temperaturer, den ene målt i Celsius og den andre i Fahrenheit. Derfor benyttes ofte tall som eksempelvis ulykker pr. passasjerkilometer for å ta hensyn til ulik lengde og ulik trafikkmengde.

Når fergene forsvinner og Møreaksen tas i bruk, vil trafikkmengden øke betraktelig. Dette er en bekreftelse på det store oppdemmede behovet som denne veien endelig vil tilfredsstille. Denne store økningen i aktiviteten må man selvsagt ta hensyn til når man sammenligner ulykkesstatistikkene. Ingen vil vel hevde at det er mer utrygt å bo i Ålesund fordi det dør flere mennesker der enn i byer ellers i fylket?

Med Møreaksen er det staten som finansierer fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen. De har langt flere innbyggere enn det Nordøyvegen dekker, en blindvei i Ålesund kommune til 6,1 milliarder kroner. Når fylkeskommunen slipper å ta regningene for fastlandsforbindelsene til Otrøya og til Gossen, så spares det milliarder av kroner som kan gå til andre samferdselsprosjekter i hele fylket. Møreaksen vil dermed føre til langt mer trafikksikkerhet over hele fylket.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal