Det er svært vanskelig å tie om tabbene som kommer i rekke og rad fra SV. I Bjørn Jacobsen sitt svar til Torgeir Dahl er det så mange feil at man nesten ramler av stolen.

Det er kanskje normalt at ordføreren får svare selv også, men det er flere som reagerer på SV sin uredelighet, og det kan godt komme til syne.

«I sitt svarinnlegg til Ola Fremo SV har ordførar Torgeir Dahl glømt at han ville la Moldes befolkning betale for deler av Møreaksen.»

Her viser Jacobsen at han ikke følger med, eller så villeder han med vilje. Bypakken har ingenting med Møreaksen å gjøre og bompenger for bypakken hadde gått til nettopp kollektivfelt og sykkelveger, det er ikke en delfinansiering av Møreaksen. Disse to prosjektene er helt uavhengige av hverandre.

«Vi er alle einige om at Molde er ein dårleg sykkelby. Dei som har hatt makta vil ikkje ta på seg ansvaret.»

Det er SV, MDG og Frp som klarte å hindre Molde i å bli en betydelig bedre sykkelby. Ikke glem det, nå da.

«Statens Vegvesen Midt hadde det for seg at bompengar var så bra at folk i Molde skulle betale for statens motorveg E39 Møreaksen gjennom byen.»

Igjen avslører Jacobsen at han umulig kan ha lest sakspapirene. Det er ingen motorveg i bypakken. Det er samme E-39 som ligger her i dag, det er samme fartsgrense som før mer eller mindre, men det var planlagt to ekstra felt for at bussene skulle komme raskere frem. Det er IKKE en motorveg.

Og nei, den skal ikke gjennom byen. Det at Jacobsen konsekvent bruker ordet “Motorveg” viser total mangel på forståelse på hva bypakken faktisk er.

«Molde SV sin hovudgrunn for å stemme mot bypakken var at den bestod av ideen om at ein skulle bygge meir bilveg for å få ned biltrafikken!»

Nei, det kommer ikke mer bilveg, det var snakk om to felt for buss, for å på den måten få ned biltrafikken.

«Og for all del la oss bruke denne valkampen til å få fram alle gode forslag om korsen Molde kan bli ein bedre sykkelby! Det var overskrifta i Ola Fremo sitt innlegg.»

Tja, SV dere har kastet bort nesten en milliard i statlig finansiering, og siden dere er imot bomringer for å finansiere dette, så fortell meg gjerne hvordan det skal finansieres. Har dere en troverdig plan på det, så skal Venstre støtte dere på det.

Det er godt det snart er valg, og jeg håper at folket i Molde klarer å velge inn personer som leser saksdokumentene.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal