Molde har under dagens politiske ledelse etablert kommunen som en av Norges dårligste sykkelbyer. Hvorfor har det det blitt slik? Til tross for flere politiske forsøk på å sette helhetlig og trygge sykkeltraseer på dagsorden har den politiske ledelse i Molde over flere år ikke ønsket å prioritere dette i Molde. Kommunen har hatt flere forsøk på sykkelsatsing med sammenhengende traseer, men disse fremstår som mindre sykkelvei-stubber, her og der, og da ofte uten visjon og plan. Et av unntakene er sjøfronten hvor sykkelvennligheten har blitt akseptabel.

Det å skulle sykle fra øst til vest i Molde på en trygg og sykkelvennlig måte er i dag umulig, og Storgata er i dag en versting for syklende i Molde.

SV med politisk innflytelse vil være en garantist for å satsing på sykling og gåing i hele Molde kommune.

Det er mange gode grunner til å satse på tilrettelegging for mer gåing og sykling i Molde:

  • Det gir helsegevinster for den enkelte og gir et med menneskevennlig samfunn, spesielt for barn og eldre.

  • Vi trenger alle å bevege oss mere og oftere, i en tid med overvekt og inaktivitet som et stort samfunnsproblem.

  • Klimapolitisk er satsing på sykkel og gåing smart for å redusere klimautslippene.

  • Redusere den høye bilbruken i Molde som skaper tidvis køkjøring og legger et stort beslag på areal til parkering.

  • Skape trygge skoleveger.

Med et sterkt SV etter valget vil vi være garantisten for fornying av Molde som gå og sykkelvennlig kommune, en attraktiv Storgate, tryggere by og klimatiltak på topp.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal