Undersøkelse: Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen

foto