Undersøkelse: Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen