Evy Sisilie Bergum (SV) mener det er uvanlig at lokalpolitikere blir beskyldt for løgn, slik jeg har gjort med hennes partikollega Bjørn Jacobsen. Det kan jo hende jeg har tatt feil. En løgn fordrer jo at avsenderen med viten og vilje vet at budskapet ikke er sant.

Når Bjørn Jacobsen (SV) benytter Frank Sve (Frp) som kilde for usanne tall om Møreaksen, så kan det jo hende at tilliten mellom SV og Frp er så høy at Jacobsen ukritisk brukte tallet videre. Da var ikke dette løgn, men uvitenhet.

Og det kan jo hende at Bjørn Jacobsen (SV) trodde at kollektivfelt for bussreisende langs Fannestranda var det samme som «en motorvei gjennom Molde» da SV fikk stoppet Bypakken i Molde med mange nye sykkelveier og bedre hverdag for bussreisende. Da var heller ikke dette en løgn, men uvitenhet.

Jeg har lagt til grunn at SV vet hva de holder på med i politikken. Hvis dette ikke stemmer, så beklager jeg påstandene om løgn.

Kunnskapspartiet SV er helt sikkert interessert i å bruke riktige faktaopplysninger i sin argumentasjon. Her er derfor noen innspill:

  • Kr 430 mill er brukt av Staten vegvesen på Møreaksen hittil. Av dette er kr 95 mill. brukt på kjøp av eiendommer (bl.a. på Fuglset) og kr 335 mill. brukt på planlegging av prosjektet.

  • El-ferger bruker enorme mengder energi. «Til ladestasjonen trengs det 10 megawatt. Det tilsvarer en tredel av det hele Molde by bruker av strøm på en vanlig sommerdag», forteller Istad Nett om ladestasjonen på fergekaia i Molde (RB 03.06.20). Fergene på Romsdalsfjorden har en makskapasitet på 120 personbiler. Fra 2025 blir det forbudt å selge biler som går på fossilt drivstoff, i god tid før Møreaksen står ferdig. Hvis 120 elbiler kjører Møreaksen, gir dette et langt lavere energiforbruk enn el-fergene. I tillegg kommer energien som fergene til Otrøya og Gossen bruker.

Evy Sisilie Bergum (SV) argumenterer mot Møreaksen med kosen det er å ta ferge med barnebarnet. Ingen kan ta fra Bergum den kosen, selv om vi er mange som må ta fergen daglig og mistet kosen for flere tusen fergeturer siden.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal