Sak 39/20 E39 Bolsønes Kviltorp

«1.    Alleen langs Fannestranden bevares på begge sider og det skal ikke bygges 4-felts veg.

2.    Om Staten vil bygge Europaveg 39 her må den legges i tunell av hensyn til beboere i området og tilgangen til Retiro rekreasjon og friområde.

3.    Bompenger er ikke aktuelt for å finansiere en veg som Staten vil føre gjennom boområder i Molde.

4.    Alle kjente tiltak for å få ned biltrafikken og fremme sykkel, gange og kollektiv iverksettes. Molde kommune tar kontakt med Statens Vegvesen for å få tilgang på alle faglige råd for å oppnå dette.

Forslag fra Borgerlisten, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som falt med 29 mot 18 stemmer i 2017 tas og opp til votering:

5.     Molde kommunestyre mener at 4-feltsveg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. På kort sikt kan lyskryss effektiviseres, og rundkjøringer kan eventuelt erstatte dem. Dersom trafikkøkningen en gang i fremtiden blir så stor at vegen må utvides, kan man ta opp igjen ideen om å bygge tunnel fra Bolsønes til Lergrovik.»

 Her fekk kun forslag 5 fleirtal, men det er og forslaget som berga Fannestranda.

Frå juni i fjor:

«For eller mot Møreaksen; tunell er  best!

Eg la fram forslag i teknisk styre og fekk støtte frå Frp og Mdg:

«E39 skal passere Molde i tunell med av og påkjøring til Bolsønes og Reknes med rundkjøring i tunell slik det er gjort fleire andre sted i Norge»

Dette er teknisk muleg og E39 vil gå stille og roleg forbi Molde. Men det betyr at Staten må komme med pengar til dette og det er det minste vi som lokalpolitikarar må krevje.

Kem andre skal krevje det på vegne av folket i Molde om ikkje kommunestyret?

La ikkje krangel om Møreaksen stå i vegen for ei miljømessig beste løysing for Molde.»

Når ein kan bygge 16 kilometer tunell under havet må ein kunne bygge tunell til Lergrovik.

Lista over forslag frå Molde SV er lengre. Vårt standpunkt er at Møreaksen er klimaversting og at dei nye el ferjene er gode nok.

Harald Espeland kjøre samme aggressive stil med skulding om løgn så ein skulle tru debatten var på ei luguber facebook-side og ikkje i ein redaktørstyrt avis. Han har gjennom jobben sin i Møreaksen hatt god tid til å sjekke protokollane og der skaffe seg oversikt over alle gode forslag frå SV til beste for miljøet og byen vår.

Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal