Tingenes tilstand er på bedringens vei når Bjørn Jacobsen fra SV i sitt siste innlegg verken gjentar løgnen om at en bygate med 60 km/t er en «motorvei gjennom Molde» eller at det er brukt kr 700 millioner på å planlegge Møreaksen.

Hvor han har hentet tallet på kr 700 millioner fra er fremdeles et mysterium, og Bjørn Jacobsen vil tydeligvis ikke svare på hvilken kilde han bruker. Eneste kjente kilde som har brukt tallet kr 700 millioner før Bjørn Jacobsen er Frank Sve fra FrP. Nå har samferdselsministeren gitt både Sve og Jacobsen et korrekt tall å forholde seg til: kr 335 millioner. Altså cirka halvparten.

Det har blitt en stygg trend at motstanderne av Møreaksen benytter seg av faktafeil og løgn. Et godt eksempel finner vi også i Bjørn Jacobsen (SV) sitt siste leserinnlegg hvor han hevder å ha gjort Møreaksen bedre gjennom en rekke forslag som gjelder Bypakken i Molde og ikke Møreaksen.

Bjørn Jacobsen har helt rett i at SV fikk stoppet store investeringer i sykkelveier og kollektivfelt gjennom Bypakken i Molde, men dette har jo ingenting med Møreaksen å gjøre. Møreaksen bygges selv om SV gjør livet surt for syklister og bussreisende i Molde.

Vet ikke SV hva de holder på med? I likhet med hvilke tall de bruker om planlegging av Møreaksen? Eller driver Bjørn Jacobsen og SV i Molde med en stor bløff om Bypakken og Møreaksen som de håper vi ikke skal avsløre?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal