– Hangeland-utvalget er et fagutvalg, som uten bindinger er utfordret på å komme opp med forslag til endringer og løsninger som vi mener vil styrke konkurransekraften til norsk fotball. Ja, jeg jobber i Rosenborg, men jeg sitter ikke i det utvalget med klubb-bindinger eller politiske standpunkt. Jeg sitter der som fagmann.

Det sier Roar Vikvang til VG. Han har tittelen som leder sport i Rosenborg og var en del av Hangeland-utvalget.

Ledet av Brede Hangeland har utvalget anbefalt å snu cupen i Norge, slik at den starter på høsten og med cupfinale på våren.

Det er flere klubber imot. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen i Rosenborg bekreftet overfor VG onsdag at trønderklubben ønsker at cupen spilles slik den gjør i dag med cupfinale som avslutter sesongen.

Vikvang sier han har gitt samme anbefaling som Hangeland-utvalget har kommet fram til.

Men Vikvang sier han ikke er uenig med egen klubb – som mener det stikk motsatte.

– Det er svært lite komplisert, for det er to forskjellige ting. Hangeland-utvalget har ikke forholdt seg til politikken i det hele tatt.

– Klubben tar inn totaliteten i det. Med det politiske aspektet og cupens tradisjon. Da blir det et større og litt annet spørsmål. Det er det forbundsstyret som må ta stilling til. NFF har spurt meg om å være med som en fagmann sammen med flere andre. Da har jeg gitt mine faglige anbefalinger, sier den tidligere Stjørdals-Blink-treneren.

– Så du er ikke uenig med egen klubb i denne saken?

– Nei, absolutt ikke. Det er bare to ulike innganger.

– Så rent faglig mener du at cupen bør snus, men totaliteten gjør at du er imot?

– Det er sånn medlemsdemokratiet fungerer. I et fagutvalg, som fagperson, gjør jeg faglige vurderinger. I en større klubbkontekst må man selvfølgelig ta innover seg demokratiet og politikken. Man kan ikke sitte i et fagutvalg med politiske bindinger. Da er du avskåret fra å gjøre de faglige vurderingene du mener er riktige, sier Vikvang, som nå har en overordnet rolle for det sportslige for både herre- og kvinnelaget i Rosenborg.

FOR OG IMOT: Roar Vikvang (t.h) sammen med RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen (i midten) ved en tidligere anledning. Til venstre er daglig leder Tore Bjørseth Berdal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Også Brann er i samme situasjon som Vikvang og Rosenborg:

Styremedlem Siv Skard står bak den enstemmige konklusjonen om å snu cupen. Men klubben forfekter motsatt syn:

– Vi ønsker at den skal spilles som i dag – med finale på høsten. Det har vært vårt innspill til utvalget. Så tar vi gjerne dialogen om andre modeller, sier styreleder Aslak Sverdrup hos den regjerende norgesmesteren.

– Betyr det at det er uenighet innad i Brann-styret rundt cupspørsmålet?

– På ingen måte. Vi i SK Brann har gitt våre innspill og dette var et av mange, og så har Hangeland-utvalget operert med sitt mandat. At deres anbefaling ikke er lik våre innspill over hele linjen, må vi håndtere i fellesskap. Vi ønsker en god diskusjon og bred involvering, både i forbundet og Norsk Toppfotball, før denne saken besluttes, svarer Brann-lederen.

STYRELEDER: Aslak Sverdrup. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Odd, Kongsvinger og Ranheim er de tre andre klubbene som har hatt representanter i utvalget.

Både styreleder Jon Inge Høiland i Kongsvinger og Bernt Ove Søvik i Odd melder at de skal ta stilling til cupen på neste styremøte.

Søvik svarer slik på om Odd følge synet til sin daglige leder Einar Håndlykken, som var med i utvalget og også gikk ut i VG og utdypet hvorfor cupen bør forandres:

– Einar har uttalt seg som medlem av utvalget. Vi skal lytte godt til hans argumenter. Odd er en medlemsstyrt klubb og beslutninger tas av medlemmene, sier Søvik.

Styreleder Kolbjørn Selmer i Ranheim har ikke besvart VGs henvendelse.

Det har heller ikke Siv Skard, som er medlem i Brann-styret og medlem i Hangeland-utvalget.

PS! Norsk Toppfotball, klubbenes interesseorganisasjon, hadde møte om Hangeland-utvalgets innstillinger onsdag ettermiddag. Styreleder Cato Haug sier til VG at de anbefaler forbundsstyret å utsette avgjørelsen om cupen, for på den måte å kunne forankre en senere avgjørelse bredere. Dermed kommer NTF til å be om at en endelig avgjørelse om cupen utsettes til etter neste forbundsstyremøte 16. oktober.