Blant ansatte med universitets- og høyskoleutdanning prioriterte KS gruppene med kortest utdanning og ansiennitet i årets oppgjør, dette omfatter også våre medlemmer, f.eks. barnehagelærer og adjunkter. Lærere med lengst utdanning og ansiennitet kom dårligst ut i dette oppgjøret. Nyutdannede barnehagelærere eller sykepleiere fikk tilbud om 8% lønnsøkning, en lektor med opprykk og maks ansiennitet fikk tilbud om 2.3% lønnsøkning. Dette er en lønnsforskjell vi ikke kan tolerere!

KS og Gangsø viser til at det har vært en lønnsøkning på 14.5% for stillingsgrupper med høyere utdanning de siste 6 årene. Ja, dette stemmer, men Gangsø sier ikke noe om at halvparten av disse ikke er lærere. Når en kun ser på lærere, har vi fått tre prosentpoeng lavere lønnsutvikling enn andre høyskolegrupper. Det sier KS ikke noe om – at det er lærere i skolen som er lønnstapere. Dette kan ikke fortsette!

37 av 40 fagforeninger har godtatt årets lønnsoppgjør, lærerorganisasjonene har takket nei. KS mener de tre organisasjonene er kravstore. At bare tre organisasjoner har takket nei kan virke som et mindretall, men husk at vi er mange! De tre fagforeningene utgjør en fjerdedel av kommunalt ansatte.

Utdanningsforbundet har gjentatte ganger gjennom streiken bedt om at Gangsø og KS skal invitere organisasjonene tilbake til forhandlingsbordet.  De første lærerorganisasjonene gikk ut i streik 8. juni, Utdanningsforbundet 20. juni.  Det tok nesten tre måneder før arbeidsgiver KS, etter pålegg fra riksmegleren, greide å legge fram et nytt forslag til løsning på streiken.  Forhandlingene gjennom helga førte ikke fram. Er dette godt nok? KS må ta på seg ansvaret for at denne streiken trekker ut i tid.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal