Jeg vil på ingen måte angripe streikeretten som vi heldigvis har i vårt land, men jeg ønsker å påpeke at partenes håndtering av denne arbeidskonflikten er svært betenkelig.

Den potensielle skadevirkningen som psykologer og spesialpedagoger frykter har ved flere anledninger blitt formidlet uten at det ser ut til å ha gjort inntrykk på konfliktsidene . Et problem som derimot har fått liten oppmerksomhet er at mange ungdommer nå risikerer å miste såpass mye undervisningstid at det er høyst tvilsomt om dem vil ha god nok utbytte av dette skoleåret.

Særlig dramatisk er dette for elevene som går på sitt siste år på henholdsvis ungdomsskole og videregående skole. De skal bruke dette året til å lære nok for å produsere konkurransedyktige karakterer som setter dem i stand til å komme inn på det studieløpet de helst vil ha. Disse elevene vil være de store taperne . De risikerer å gå glipp av å kunne realisere sitt potensiale og sine drømmer , ikke fordi de selv ikke gikk inn for det hardt nok men fordi systemet sviktet dem.

Slik som streiken er lagt opp virker det som om hverken lærerforbundene eller arbeidsgiversiden ofrer disse elevene en tanke. Fra arbeidsgiversiden har jeg til nå ikke hørt et ord om avgangselevenes mulighet til å komme seg videre. Ut fra måten lærerne har organisert streiken virker det heller ikke som om de har ofret dette en tanke.

Jeg vil oppfordre begge sidene til å gå gjennom sin strategi i lys av at tiden nå går fra elevene. Jeg er overbevist om at plassfratredelsen kan skreddersys slik at i det minste 10 trinn og vg 3 kan få gå på skole og dermed får en sjanse til å klare sin framtid.

Norge har allerede nok elever som dropper ut av skolen. Det behøver ikke å bli flere.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal