Streikerett er en bærebjelke i et demokrati. Mener foreldrene virkelig at lærerne skulle sagt fra seg streikeretten? Mener foreldrene at lærerne skulle latt være å delta i årets tariff-forhandlinger fordi vi har vært gjennom en pandemi?

Målet med lærerstreiken er blant annet å øke rekrutteringa til læreryrket, og sikre at elever i hele landet har tilgang til kvalifiserte lærere. Det har de ikke i dag. Og etter påvist 6 år med mindrelønnsutvikling, ville lærerne sakket enda mer akterut lønnsmessig. Det blir ikke økt rekruttering av slikt.

Bryt ikke lærerne seg om sårbare elever? Lærernes innsats under 2 år med delvis nedstenging og hjemmeskole burde gjøre dette spørsmålet overflødig. Lærerne bryr seg om alle elever, sårbare og ikke sårbare, og har nå gått til streik for å sikre et godt skoletilbud for alle, i hele landet.

Sårbare barn er ikke lærernes ansvar aleine, de skal ha et tilbud fra helsetjenesten, PPT og BUP. Det gis dispensjoner fra streiken.  KS sitter med nøkkelen, og vi ønsker dem velkommen tilbake til forhandlingsbordet med et reelt tilbud.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal