Det er stor kamp om midlene og mange gode og viktige prosjekter i hele landet som vil ha sin del av samferdselsbudsjettet. Det er ingen selvfølge at satsingene skal komme i vårt fylke.

Derfor var det et viktig gjennombrudd når vi blant annet fikk på plass en helhetlig satsing på E39 Ålesund-Molde og E136 Eksportveien i Nasjonal transportplan 2022-2033. Endelig var det mulig å få en mer sammenhengende utbygging av viktige veier i vårt fylke. Storsamfunnet var villig til å  prioritere dette høyt og legge inn betydelige midler for å sikre effektiv og trygg person- og varetransport, redusere reisetiden og bygge sammen Møre og Romsdal i en mer attraktiv bo- og arbeidsregion.

Da er det ganske håpløst når Frank Sve i sitt arbeid på Stortinget så til de grader motarbeider viktige satsinger i eget fylke. At Sve vingler i trasevalg har vi blitt vant til, men at han også fører en aktiv argumentasjon mot viktige fjordkryssingsprosjekter i Møre og Romsdal er oppsiktsvekkende. Dersom Sve mener at trafikkgrunnlaget er for lite over Romsdalsfjorden og på sambandene til Aukra og Midsund, ja da er det ikke lett å finne andre samband i Møre og Romsdal som når opp i prioriteringen heller. Det regner jeg med forkjemperne for Hafast, Halsafjorden og andre viktige samband får med seg. Sve vil heller bruke pengene der det bor mest folk, og det er ikke i Møre og Romsdal.

Utfordringene i et fergefylke som Møre og Romsdal er åpenbare. Det begrenser folks bevegelsesfrihet og er en betydelig ekstrakostnad for næringslivet. Effekten av å erstatte ferger med tunnel eller bro er helt åpenbar. Det reduserer reisetiden, gir døgnåpne samband og bygger sterkere bo- og arbeidsmarkeder. Se for eksempel effekten av Eiksundsambandet, Atlanterhavstunnelen og tunnelene til Giske og Ellingsøya. Det er vel knapt noen som ønsker fergene tilbake.

Nasjonalt gjennomslag i viktige samferdselspolitiske saker krever langsiktig og målrettet jobbing og et bredt flertall for prioriteringene. Det har vi i Nasjonal transportplan. Neste steg er å få på plass nødvendige bevilgninger. Jeg skal være den første til å gi ros om det kommer midler til nye samferdselsprosjekter i Møre og Romsdal, men så langt er det lite som tyder på at dette er et satsingsområde for regjeringen. I mellomtiden fortsetter Sve med omkamper og prater ned viktige samferdselssatsinger i eget fylke. Det blir det ikke mer vei av.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal