Frank Sve (Frp), 1. nestleder i Transport og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, hevder enda en gang det er vanvittig pengesløseri på Møreaksen. Sve bommet riktignok med nær 100% i sitt anslag på kostnadene, men mener fortsatt at å bruke mange hundre millioner på et veiprosjekt for noen få tusen biler daglig over Romsdalsfjorden må være norgesrekord i pengesløseri. Sve tror åpenbart fortsatt at Møreaksen bare omfatter fjordkryssingen.

At Frp sin samferdselspolitiske talsmann avslører at han ikke har greie på hva han uttaler seg om, er vi vant til. Fergefri E39 går faktisk fra Breivika i Ålesund helt til Bolsønes i Molde, noe Frp’s 1. nestleder i Transport og kommunikasjonskomitéen på Stortinget ennå ikke har fått med seg. Han har heller ikke fått med seg at trafikken over Romsdalsfjorden på Fergefri E39 Møreaksen, som erstatter 3 ulike fergesamband, vil være dobbelt så stor som gjennom Romsdalen på E136 Eksportveien.

Frank Sve (Frp) hevder videre feilaktig at disse planleggingsmidlene er brukt på et prosjekt som folket ikke vil ha. La meg derfor minne Sve på min forrige utfordring, som han ennå ikke har vært i stand til å besvare. I samtlige meningsmålinger er det flere som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn som ønsker fortsatt ferge. Og i kommunen nærmest fjordkryssingen og med størst befolkning, er det mer enn dobbelt så mange som ønsker Møreaksen framfor Romsdalsaksen.

Det er Stortinget, med støtte fra bl.a. Frp, som for lengst har vedtatt at traséen for Fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal skal være Møreaksen. Og dermed pålagt Statens Vegvesen (SVV) å utredet dette prosjektet, i tråd med Plan- og bygningsloven. Sve mener at planleggingsressursene for E136 Eksportveien har forsvunnet i Møreaksensluket, og at E136 fra Moa til Vestnes er glemt planleggingsmessig av SVV.

Sve har altså ikke fått med seg at planleggingsmidlene til Møreaksen også inkluderer strekningen fra Ålesund til Vestens. Heller ikke har han forstått at denne strekningen er felles for E136 Eksportveien og E39 Møreaksen. De pengene som har gått med til å planlegge Møreaksen har altså samtidig også gått med til å planlegge Eksportveien. Dette forstår ikke Sve, som tror at denne planleggingen er «glemt» av SVV. Sve har heller ikke fått med seg at trafikken på E39 Møreaksen er dobbelt så stor som på E136 Eksportveien.

Sve bør derfor spørre samferdselsministeren hvor mye planleggingsressurser som var avsatt til E136 Eksportveien, og hvor mye av dette har forsvunnet til E39 Møreaksen. Men jeg tror Frank Sve (Frp) ikke tør å stille et slikt spørsmål. Ganske enkelt fordi Sve nok allerede vet svaret, og at han ikke vil like å få høre det.

Frank Sve (Frp) fortsetter som vanlig også med sine antydninger om urent spill omkring Møreaksen. Han mener dette vanvittige pengesløseriet bør gås grundig gjennom i sømmene. Hvordan kunne dette skje, og hvor har pengene til E136 forsvunnet? Hvem har påvirket SVV til å gjøre dette, er det noen som har hatt personlige interesser i dette? Sve stiller spørsmålene, og overlater til ulike kontrollmyndigheter å finne svarene.

Opp gjennom årene har slike antydninger om urent spill stadig kommet fra motstanderne av Møreaksen. Min andre utfordring til Frank Sve (Frp) er derfor at han nå faktisk henvender seg direkte til disse kontrollmyndighetene for å få svarene, og at disse henvendelsene blir offentliggjort, eksempelvis som avisinnlegg. Eller er Frank Sve (Frp) redd for at dette enda en gang vil gjøre ham til latter?

Frank Sve (Frp) vil altså stoppe bevilgningene til Fergefri E39 Møreaksen, som går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Fjordkryssingen erstatter tre ulike fergesamband med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. Disse flere titalls milliarder av kroner vil Sve isteden bruke på andre veiprosjekter i Møre og Romsdal. Frank Sve (Frp) har ennå ikke forstått at disse midlene til Møreaksen ikke er midler til fri disposisjon i fylket vårt om Møreaksen stoppes.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann viser til at Møreaksen i Norsk transportplan (NTP) kjemper mot flere andre prosjekter om de samme samferdselsmidlene. Men han forstår ikke selv hva dette innebærer, nemlig at hvis Møreaksen stoppes så vil midlene gå til gryteklare prosjekter andre steder i landet. I hvert fall er Sve overbevist om at Frp-velgerne ikke forstår dette, han synes å være sikker på at de tror at Møreaksen-midlene fritt kan brukes til andre veiprosjekter i fylket vårt.

Tildelingen av midler i Norsk Transportplan skjer ikke fylkesvis, men på prosjektbasis. Det er dypt tragisk at 1. nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget ennå ikke har forstått dette. Hvis Møreaksen stoppes, så vil ikke disse pengene kunne brukes fritt til andre veiprosjekter her i fylket. Disse midlene vil gå til gryteklare og høyt prioriterte prosjekter i NTP i andre deler av landet. Det er intet mindre enn en tragedie at Frp sin samferdselspolitiske talsmann ennå ikke har forstått dette.

Ikke fullt så lettlurte velgere har gjennomskuet Frp. De vet at om bevilgningene til Møreaksen stoppes, så forsvinner disse midlene ut av Møre og Romsdal. Da blir det mindre – ikke mer – veibygging her. Disse velgerne har også innsett at uten Møreaksen så må Møre og Romsdal fylkeskommune ta over finansieringen av fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen, to store øyer i Romsdal med dobbelt så mange innbyggere som Nordøyvegen dekker. Denne gigantregningen vil lamme øvrige samferdselsprosjekter i fylket vårt i mange tiår framover.

Slikt forteller ikke Frank Sve (Frp). Han forteller heller aldri hvordan fylkeskommunen skal greie å finansiere disse fergefrie fastlandssambandene. Sve forteller heller ikke at hvis Møreaksen stoppes vil prosjekter andre steder i Norge, med lavere samfunnsnytte, rykke fram i køen i Norsk transportplan, og ta plassen til Møreaksen. Det er åpenbart mere pengesløseri, disse milliardene gjør jo mest nytte her med Møreaksen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal