Intensjonsavtale i boks på Nordmøre

foto
Knut Sjømæling, ordfører i Gjemnes kommune, forhandler både nordover og sørover for å få på plass intensjonsavtaler i kommunereformen. Nå er avtalen for seks av nordmørskommunene på plass. Foto: Bjørn Brunvoll