Det opplyser rektor Hallgeir Gammelsæter, med henvisning til at styret for høgskolen fredag skal ha ekstraordinært møte.

Debatten har de siste dagene blitt mer intens rundt høgskolens ståsted om ikke å fusjonere med noen. Både næringslivet og ansatte på høgskolen har gått ut og oppfordret høgskolen i Molde til å tenke seg om, og gå for en fusjon med en sterk partner.

Stipendiat Morten Svindland spør i en kronikk i Panorama om det ikke er en idé å spørre hva høgskolens ansatte mener skolen bør gjøre.

Professor Kai A. Olsen sier at høgskolen ikke er god nok alene, og må fusjonere. Og ti sentrale ledere i næringslivet oppfordrer til fusjon med NTNU.

Viser til styrevedtak

På spørsmål om han fortsatt står like sterkt på alenegang som det beste for høgskolen, svarer rektor Hallgeir Gammelsæter dette:

- Vi har et styrevedtak på det inntil videre. Men det er nytt styremøte fredag. Så får vi se hva som kommer ut av det. Da blir det ny diskusjon. Så er det styrets privilegium å endre egne vedtak.

Fredagens møte er et ekstraordinært styremøte etter at høgskolen i Molde fikk nei fra kunnskapsministeren til å inngå allianse med høgskolene i Volda og på Lillehammer. Dermed må styret ta stilling til hvor veien nå skal gå videre.

- Gjør alle innspillene inntrykk på deg?

- Ja, de gjør jo det. Vi er del av et lokalsamfunn. Og dette er heller ikke en prosess der jeg er skråsikker på hva som er best, sier han.

- Men så langt har vi lagt veldig stor vekt på sjølstyre for høgskolen, med ledelse i Molde. Og jeg er ikke så sikker på om alternativet som nå kjøres fram, NTNU, vil gi noen form for lokal ledelse.

- Kan det være at skolen vil utvikle seg best med ledelsen i Trondheim?

- Hvis vi visste det, var det uproblematisk. Det ligger en usikkerhet der når makt og myndighet flyttes bort fra Molde.

- Ifølge stipendiat Morten Svindland avviste du på et møte hans forslag om spørreundersøkelse blant ansatte på høgskolen. Stemmer det?

- Denne prosessen er ingen folkeavstemning, det er styret som skal bestemme. Men spørsmålet om en spørreundersøkelse vil bli diskutert på styremøtet fredag.

- Hva måtte til for at du skulle tro på fusjon som beste løsning for høgskolen i Molde?

- Det spørsmålet er det vanskelig å svare kort på. Jeg avviser ikke at fusjon kan være riktig, men spørsmålet er hvem man fusjonerer med, sier Hallgeir Gammelsæter.