Dette kommer fram i brev fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til alliansepartene, datert 1. februar.

I det tre sider lange brevet, lagt ut på nettsidene til høgskolene i Molde, Volda og Lillehammer, konkluderer kunnskapsministeren slik:

"Samlet sett mener departementet at alliansen slik den er foreslått, ikke i tilstrekkelig grad vil bedre høyskolenes forutsetninger for å foreta prioriteringer."

Han peker på at tøffe prioriteringer er nødvendig for "å heve kvaliteten på utdanning og forskning, utvikle fagmiljøene til å spille en enda viktigere rolle for regionenen der de er lokalisert, eller for øvrig møte utfordringer og muligheter som følge av nasjonal og internasjonal utvikling."

LES HELE BREVET VIA HØGSKOLEAVISA PANORAMA HER.

Betviler allianseformen

Røe Isaksen mener at Høgskolealliansen, som er navnet de tre skolene har gitt sitt samarbeidsprosjekt, er en type struktur som egner seg dårlig til tøffe prioriteringer. Det skyldes at de tre skolene beholder hver sine styrer, og da må være helt enige for å gjøre vedtak om felles veivalg. Ministeren mener dette vil bli vanskelig å få til når valgene blir krevende.

Venter nytt initiativ

Til slutt understreker Røe Isaksen at departementet vil stå til disposisjon for de tre høyskolene i drøfting av de andre alternativene som høgskolene sjøl har pekt på.

Brevets siste setning er at "Jeg forventer også at høyskolene viser initiativ i den videre prosessen".

Vil helst stå aleine

Rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter fikk også beskjeden fra departementet tirsdag. Han er avventende

- Hva gjør Høgskolen i Molde nå?

- Vi kommer ikke til å foreta oss så mye. Vi leverte vårt forslag til departementet, og jeg tror ikke de forventer at styret i Molde skal komme med nye forslag. Avslutningsvis i brevet skriver ministeren at «han forventer at høyskolene viser initiativ i den videre prosessen», men jeg tror det er mer myntet på Volda enn Molde og Lillehammer, forteller Gammelsæter.

Han er ikke spesielt overrasket over svaret fra departementet.

-  Men vi forsøkte å komme departementet i møte med alliansemodellen, så sånn sett er det litt skuffende. Men nå ser det ut som at vi kan bli stående aleine, og det var jo det vi i utgangspunktet argumenterte for.

-  I begrunnelsen på avslaget skriver ministeren at han tror de tre skolene vil ha dårlige forutsetninger for å kunne prioritere. Hva tenker du om det?

-   Jeg ser at han skriver det, men jeg er ikke sikker på om det er den viktigste årsaka til avslaget. Det har nok også mye å gjøre med at Høgskolealliansen ikke uten videre ville styrke lærerutdanninga i Volda, og at departementet kanskje ønsker at Volda skal finne andre partnere.

Overrasket i Volda

Rektor Johann Roppen ved Høgskolen i Volda er overoverraska over at "Kunnskapsdepartementet ikkje har sett potensialet i eit friviljug samarbeid mellom tre gode høgskular," ifølge Høgskulen i Volda sine hjemmesider.

- Vi må no drøfte situasjonen grundig i leiinga og i høgskulestyret, både for å vurdere  brevet og det vidare arbeidet i strukturprosessen, skriver Roppen på nettsiden.

Han er sikker på at skolen vil greie å finne gode løsninger i det nye høgskolelandskapet.