Evigunge Evy Sisilie Bergum, Molde SV, har fortsatt ikke troa på Møreaksen, og stiller de samme spørsmålene hun stilte i 2017. Siden den gang har noen ferger blitt gratis, de fleste fergene er blitt elektriske, og håret på oss eldre er blitt gråere. Grått hår og alder blir ofte assosiert med livserfaring og visdom. At de samme spørsmålene gjentas synes ikke å bekrefte et slikt inntrykk, kanskje heller at man egentlig ikke vil vite og derfor ikke har brydd seg med å finne svarene.

I løpet av disse årene har det vært utført en rekke analyser og utredninger om Møreaksen, fagdirektører og andre har stadig vært intervjuet i avisene, og de har skrevet flere avisinnlegg. Mange av de spørsmålene Bergum stiller har vært besvart, opptil flere ganger. Da er det på grensen til ignorant å gjenta spørsmål fra 2017, når svarene finnes. Det ligner på politisk fanatisme.

I første spørsmål tviler Bergum på økonomien i prosjektet. Det samme gjorde SV om Nordøyvegen, som de var mot. La meg derfor minne om uttalelsene fra lederen av fylkets samferdselsutvalg nylig i et intervju med Sunnmørsposten om fergeavløsningsprosjekter: «Prognosane for slike vegprosjekt er altfor pessimistiske, både når det gjeld kostnad, betalingsvilje for bompengar og trafikkauke. Frå Møre og Romsdal fylkeskommune si side har vi påpeika dette i årevis, gjennom innspel til NTP og i arbeidet med ferjeavløysingsprosjekt, at vi kan ikkje nytte dagens modellar til å prioritere mellom samferdselsprosjekt. Det blir ikkje lagt nok vekt på næringstrafikk og heller ikkje på netto ringverknader som bu- og arbeidsmarknadseffekt, sysselsetting, turisme. Miljøeffektane blir heller ikkje behandla godt nok.»

Retningslinjene for disse beregningene medfører altså systematiske feil – de gir konsekvent alt for pessimistiske svar. Eksempelvis ble det hevdet at Eiksundsambandet ville bli en økonomisk katastrofe, det ville være billigere med gratis ferge til evig tid med 3 retters middag på hver avgang. Etterkalkylene viste derimot at prosjektet var svært lønnsomt samfunnsøkonomisk.

Dette er fasiten på alle fergeavløsningsprosjektene – lokaltrafikken blomster sammen med lokalt næringsliv og ikke minst kulturlivet. De positive ringvirkningene er enorme, også de økonomiske. Om Bergum hadde fulgt med siden 2017 ville hun vite alt dette.

Bergum vil også vite hvor mange innbyggere som har nytte av prosjektet. Her er det et hav med informasjon, bl.a. trafikktellinger. De viser eksempelvis at det er dobbelt så mange som reiser på de tre fergestrekningene som avløses av Fergefri E39 Møreaksen enn gjennom Romsdalen på Eksportveien E136. Det på tross av at veien gjennom Romsdalen alltid er åpen, mens veien over Romsdalsfjorden er stengt med bom minst 85% av tiden. Over 4.000 innbyggere på Otrøya og Gossen blir alle fergefri til evig tid, langt mer enn på Nordøyene. Det finnes eksempelvis også analyser av hvor mange flere innbyggere som vil rekke en av byene innen en pendletid på 45 minutter. Bergum burde ha fått med seg slikt i løpet av de årene som har gått siden 2017.

Bergum spør så om Møreaksen er bærekraftig miljøpolitikk. Her er det neppe noe fasitsvar, siden det er så mange ulike miljøeffekter å ta hensyn til, og med svært stor usikkerhet. Å snu spørsmålet, og spørre om ferger er bærekraftig miljøpolitikk vil trolig gi like usikre svar. Organisasjonen «Framtiden i våre hender» mener at å reise med ferge ikke er like bra for miljøet som å reise med bil. Nylig kunne man på nyhetene høre at hvis det var mindre enn 5 passasjerer på hele bussturen, så ville det være bedre for miljøet om de istedenfor buss reiste med el-bil hver for seg. Stiller Bergum og SV de samme miljøspørsmålene til buss og ferge som til Møreaksen?

Bergum stiller så spørsmål om hvem som er for og hvem som er mot Møreaksen. Dette er et underlig spørsmål – hvorfor skulle dette ha betydning? Det vesentlige er vel hvor mange som er for og hvor mange som er mot, og hvilke argumenter de har. Svaret er at de fleste ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, noe alle meningsmålinger bekrefter. Og Møreaksen er valgt som trasé fordi den gir mest vei for pengene, den er raskest for flertallet som krysser Romsdalsfjorden, og den sparer fylkeskommunen for enorme beløp til fastlandssamband til Otrøya og Gossen. De som er for Møreaksen er Ap, H, Sp, V og Krf.

Bergum spør så hvilke trafikale risker og påkjenninger som påføres Molde by ved Møreaksen. Burde hun ikke heller stilt dette spørsmålet om fortsatt ferge isteden? Med ferge vil trafikken fra E39 fortsatt gå gjennom sentrum av Molde, hvor fergekaien ligger i dag. Med Møreaksen derimot vil denne trafikken gå i tunnel bak sentrum til Bolsønes, og videre østover fortsette samme vei som fergetrafikken.

Bergum tviler på om nytteberegningene blir så store som forkjemperne hevder. Som allerede nevnt, nytteberegningene er systematisk for pessimistiske – alle fergeavløsningsprosjekter har vært en stor suksess. Her bør SV lytte til lederen av fylkets samferdselsutvalg. Hun også har noe grått hår, lang livserfaring, og er klok.

Avslutningsvis spør Bergum om vi ønsker å bytte ut de vakre fergene som turistene skryter av, med en undersjøisk tunnel. Det er flott å se at SV ønsker å ta hensyn til turistene, men de som kommer på et kort besøk ser ikke ut til å bli skremt bort av tuneller. Turisttrafikken blomstrer også på strekninger med lange tunneler, selv undersjøiske.

Bergum burde vise like stor omtanke for våre fastboende lokale øyboere som for langveisfarende turister på en kortvarig gjennomreise. Hennes barnebarn bor åpenbart ikke på en av disse øyene. Turistene og andre som er på fergen har glemt at veien bak er stengt, og koser seg, istedenfor å ha medfølelse for de som akkurat ikke rakk fergen. SV bør lytte til flertallet – de vil ha fergefrie veier.

Bergum sitt innlegg ble i 2017 utløst av Harald Espelands uttalelse: «Jeg har vanskelig for å se kosen i en fergetur. Det er og blir et hinder på vegen til det du skal ha gjort.» Det er flere som synes å støtte Espelands syn på ferger. Bl.a. mener ordføreren i Rauma, Yvonne Wold (SV), at det foregår råkjøring for å rekke fergen. Frank Stenløs, Venstres ordførerkandidat i Molde, sier fergeturen er et stressmoment og en flaskehals som øker reisetiden betraktelig. Det er rart Bergum ikke har skrevet leserinnlegg oftere. Eller er det utelukkende fergene forbi hotell Seilet hun vil bevare?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal