Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Molde, Terje Tovan, sier FrP støtter Statens Vegvesen (SVV) som vil omklassifisere FV662 og FV530 til riksvei. I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) foreslår SVV at fylkesveier som leder frem til samfunnskritisk infrastruktur, herunder Nyhamna på Gossen, omklassifiseres til statlig riksvei. Spesifikt FV530 fra Nyhamna til Aukrasanden (8,7 km), og FV662 fra Aukrasanden til Molde (16 km), som utgjør Gossen sin forbindelse til sykehus og lufthavn, samt videre veiforbindelser både sør- og nordover.

Tovan fremhever særskilt at SVV hevder en ikke kan vente med dette til eventuelle andre fremtidige veiforbindelser (Kjerringsundet/Møreaksen) er ferdigstilt. Samtidig nevner Tovan i samme leserinnlegg fergefrie fastlandssamband både til Otrøya og Gossen. Dette understreker tre forhold. Det ene er at denne sikringen av samfunnskritisk infrastruktur haster. Det andre er at Tovan mener at dette er statens ansvar, og antyder at fergefritt fastlandssamband inngår i denne infrastrukturen. Det tredje, og viktigste, er at dette er uavhengig av om Fergefri E39 Møreaksen bygges eller ei.

Dette viktige forslaget fra SVV, som Frp støtter, innebærer tilsynelatende at et fastlandssamband til Otrøya og Gossen må bygges snart, og er et uavhengig prosjekt frikoblet fra Møreaksen. Dermed vil disse kostnadene påløpe, uavhengig av om Møreaksen bygges. Dermed kan kostnadene heller ikke belastes Møreaksen – disse kostnadene vil jo ikke forsvinne selv om Fergefri E39 Møreaksen ikke bygges.

Dermed vil kostnadene for fjordkryssingen på Fergefri E39 Møreaksen bare gjelde den undersjøiske tunnelen mellom Vik og Otrøya, resten er et eget frittstående prosjekt helt uavhengig av Fergefri E39 Møreaksen, som altså går mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. Denne gavepakken fra SVV, med støtte fra Frp, vil således medføre en kraftig reduksjon av kostnadene for fjordkryssingen på Møreaksen. Da bør det også være lettere å bli prioritert høyt i NTP og raskere få nødvendig finansiering på plass.

En slik enorm kostnadsreduksjon minner om et gigantisk tilbudssalg på Fergefri E39 Møreaksen, og som det ser ut til at Frp støtter. Det impliserer også at siden denne samfunnskritiske infrastrukturen haster, så ønsker man å bygge dette snarest. Når den fergefrie fastlandsforbindelsen til Otrøya kommer, vil det være helt naturlig å forlenge dette sambandet videre med en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden fra Otrøya over til Vik på sørsiden av Romsdalsfjorden. Som minner svært mye om fjordkryssingen på Møreaksen. Bare betydelig mye billigere.

Jeg utfordrer derfor Fremskrittspartiets transportpolitiske talsmann, Frank Sve, til å komme med en klargjøring. Er det Frp sin oppfatning at denne sikringen av samfunnskritisk infrastruktur omfatter omklassifisering av strekningen Nyhamna – Molde til riksvei, og at denne sikringen haster? Og omfatter denne infrastrukturen også et fergefritt fastlandssamband, uavhengig av om fjordkryssingen på Fergefri E39 Møreaksen bygges eller ei?

Det ville jo være greinalaust om Terje Tovan (Frp) nå i valgkampen gjorde et så stort nummer utelukkende av at Møre og Romsdal fylkeskommune ikke lenger bør ha ansvaret for to veistubber mellom en ferge i Aukra kommune. For de fleste betyr jo slikt knapt en uvesentlig fotnote.

Om Frp mener det er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt ansvar å bygge fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen, vil konklusjonen bli akkurat den samme – resten av trinn 1 på Fergefri E39 Møreaksen, fjordkryssingen, blir tilsvarende billigere for staten å fullføre. Men da vil det bli langt mindre penger igjen for fylkeskommunen til veibygging i resten av fylket i mange tiår framover. Disse øyene har langt flere innbyggere enn det Nordøyvegen til 6,1 mrd. omfatter. Trafikken på fjordkryssingen på Fergefri E39 er dessuten dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på Eksportveien E136.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal