Eg spurte ordføraren i desember møtet om kor mykje vi brukar i møtegodtgjersle til politikarane. Drygt to millionar kostar det og Molde er nøysom.

Eg får 8 tusen kroner fast, pluss møtegodtgjersle i året som medlem av teknisk styre, og eg kan godt tenke meg å gje nokken av dei inn i ei pott for å finansiere at alle kommunestyremøter er på dagtid og startar klokka 10. Ser vi på kor pengane går er det ikkje rimeleg at enkelte verv er godt betalt, mens vi samtidig ikkje sørger for at representativiteten er god. All forsking viser at for småbarnsforeldre er dette avgjørande for å kunne være med i politikken.

Budsjettet på opp mot 2 milliardar behandla vi i kommunestyrets november møte. Så gjekk det ut i dei tre hovudutvala for endeleg prioritering. I formannskapet rett etter kommunestyrets budsjettmøte la kommunedirektøren fram ulike «gode nyheiter – godbitar» på opp mot 100 millionar kr i ekstra inntekter. Dette blei det ikkje informert om i kommunestyrets budsjettmøte ei heller i følgjande kommunestyremøte. Er det slik at kommunestyret skal være det minst opplyste organet i Molde kommune?

Molde kommunestyre handsama altså budsjettet utan å vite om store summar og utan at Statsbudsjettet var lagt fram. Det var som vanleg eit stort trykk om at «nu står det verkeleg dårleg til.» Verre kan det ikkje seiast, for aldri har så få tent så mykje på så kort tid, som oss norske i fjor, og likeins blir det i år.

Mange slit med økonomien i desse dagane fordi alt blir dyrare, strømmen er lagt over til markedet og på toppen er visa nu at vi ikkje kan ta vare på dei gamle. Vi må legge ned gode sjukeheimsplassar fordi at økonomane seier det!

Molde SV vil gå til val på dagmøter slik dei har i mange andre kommunar. Få på plass dagmøter så kommunestyret kan bli den politiske verkstaden det skal være og kommunedirektøren skal opplyse kvar einaste sak så godt råd er.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal