Fredag skrev Budstikka om Høyre i Fræna som er svært kritisk til at formannskapet starter møtene klokka 14, fordi partiets faste representanter ikke rekker møtene på grunn av jobb og studier. I Molde starter formannskapsmøtene tidligere – og seinere. Møtestart veksler mellom klokka 12 og 18.

– Det er vanskelig å finne tidspunkt som passer for alle. Vi har valgt en mellomløsning som kanskje ingen synes er ideell, men som er det nærmeste vi kommer for å ivareta alle ønsker, Jeg synes det er et greit kompromiss, sier ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde.

Velkjent tema

Dahl er godt kjent med diskusjonen om møtetidspunkt fra sin kommune.

– Det har absolutt vært tema, ja. Det handler om veldig ulike behov for representantene, avhengig av jobbsituasjon, familiesituasjon og andre ting.

– Hva bør veie tyngst når møtetidspunkt fastsettes?

– Vi må legge til rette så vi får en brei rekruttering til politikken. Vi ser at kveldsmøter er en utfordring for småbarnsforeldre, det bør vi faktisk ha med oss. Men det er også viktig å ha med representanter både fra det offentlige og det private. Det er det vi forsøker å legge til rette for ved å veksle på møtetidspunktene.

Forstår frustrasjonen

I Fræna har Høyre bare en gang i år stilt med alle sine tre faste representanter i formannskapet. Forfall til møtene økte markant etter at kommunestyret for ett år siden vedtok å endre møtestart fra kl.16 til kl.14.

– Jeg har forståelse for Høyre i Fræna, og skjønner at dette oppleves som veldig vanskelig. Men jeg kjenner ikke detaljene og skal vokte meg vel for å si noe om hva Fræna bør gjøre, sier Dahl.

Lettere i det offentlige

Dahl tror det kan være lettere for ansatte i det offentlige å ta fri til politiske møter enn de som jobber i det private.

– Det offentlige har nok mer rutiner på at arbeidstakere kan engasjere seg i politikk. Innen privat sektor kan det ofte være at nøkkelpersoner i større grad føler det er vanskelig å kombinere politiske engasjement med jobben. Det betyr ikke nødvendigvis at arbeidsgiverne er vanskeligere, men at de føler de blir sårbare når medarbeidere er borte, sier Dahl som trekker paralleller til sin egen tid som bohandler.

– I en periode hadde jeg tre ansatte som satt i kommunestyret. I juletrafikken følte jeg nok at vi bidro mye til lokalpolitikken.

Signal fra småbarnsforeldre

Senterpartiordfører Geir Inge Lien i Vestnes kjenner godt til den samme problemstillingen som i Molde og Fræna. Formannskapsmøtene der begynner klokka 15.

– Mange som jobber i det private ønsker å ha det seint, småbarnsforeldre tidlig. Vi har studenter og skoleelever og folk i vaktturnus. Det vil alltid kollidere for noen, sier Lien.

Uansett møtetidspunkt mener Lien forutsigbarhet for representantene er svært viktig.

– I Vestnes er det tradisjon for å fastsetter møtegodtgjørelser året før nyvalg, Den samme tankegangen kan det nok være lurt å bruke i forhold til møtetidspunkt.

Ingen problem i Aukra

I Aukra har det ikke vært noen diskusjon om møtetidspunkt på de tre siste kommunestyreperiodene. Formannskapsmøtene begynner klokka 12, kommunestyret klokka 13.05.

– Jeg har ikke fått en eneste henvendelse om endring av møtetidspunkt, sier ordfører Bernhard Riksfjord (Ap), og mener det er en viktig grunn til det:

– I Aukra har vi gjort det sånn at når en ny kommunestyreperiode starter så er møtetidspunkt for kommunestyre, formannskap og de fleste utvalg allerede fastsatt.

– Så løsningen er at det avgåtte kommunestyret bestemmer møtetidspunktene for det påtroppende kommunestyret?

– Ja. Da vet alle hva de har å forholde seg til lang tid i forvegen. Det har ikke engang vært tema å endre, sier Riksfjord.

I Aukra bestemmes også møteslutt.

– Det er også viktig for å skape forutsigbarhet. Sjølsagt har vi også forfall til møter av ulike grunner, men det går stort sett veldig greit her.

Og slik gjør de andre det (møtestart formannskap og kommunestyre): Eide klokka 09 og 17, Nesset 09 og 14, Rauma 09 og varierer, Gjemnes 15 og 17, Midsund 9 og 12, Sandøy varierer.

– Vil alltid kollidere for noen, sier ordfører Geir Inge Lien i Vestnes. Foto: Olav Skjegstad
– Bestemt for lenge siden, sier ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra. Foto: Ingvild Silseth