Evy Sisilie Bergum fra Molde SV er opptatt av demokrati. Imidlertid setter hun setter spørsmåltegn ved det demokratisk forankrede vedtaket for å bygge Møreaksen. Hun foretrekker heller å høre hva hennes seksårige barnebarnet gleder seg over, og hva de turistene sier. Samtlige er ikke stemmeberettiget, verken jobber eller pendler mellom Molde og Ålesund. Nylig har hun jo stått ved Aker Stadion og hørt turister «skryte uhemma av fergene». Hun syns det er synd at vi må si adjø til det hun kaller for «vakre ferjer». Videre spør hun om vi er klare til å kjøre mange mil i tunneler for å komme oss til Ålesund.

Det SV burde være opptatt av er vanlige mennesker, pendlere, folk i ulike jobber med ulike arbeidstider, folk som må rekke et fly til Oslo for å studere eller jobbe, og ikke minst eksporten for å gjøre Norge til en attraktiv handelspartner. Disse folka står ikke på ferjekaiene å juble fordi de står i kø og mister viktige timer av dagen bare for å krysse noen kilometer i sneglefart. Men nei… turistene jo! Uten Møreaksen, så står i dag viktige øysamfunn med 5000 innbyggere, viktig næringsliv og et gassanlegg totalt uten fastlandsforbindelse som SV vet aldri ville komme uten statlig finansiering. Bergum trekker fram kontrollspørsmål for å kunne vurdere om «ei endring fører til en bedre tilværelse for den enkelte og for samfunnet som helhet». Hennes første kontrollspørsmål er om det er det rett å bruke «så enorme pengesummer» på et slikt veiprosjekt og om det ikke er stor sjanse for at «det økonomiske går av hengslene».

Jeg vet ikke om det er en generell praksis i SV å stille sånne kontrollspørsmål, men de stilte i hvert fall ikke spørsmålet i formannskapet når stupetårnet i Hamar (25 millioner 2015-kroner) ble bygd. Noe med liv og lære. Men jeg må også nevne hvor de har vært prinsipielle: SV stemte imot Nordøyvegen i fylkestinget. Med dette partiet ved makta, lover denne presedensen uansett dårlig for gossingene og midsundingene, hvis de ville få fastlandsforbindelse opp til behandling uten Møreaksen.

Møreaksen er en klar vinnersak. Hvert eneste menneskeliv som kan reddes ved raskere kjøring til sykehus uansett vær gjør at Møreaksen er alle pengene verdt. Det samme gjelder hver eneste krone i gevinst til bedriftene som følge av mer effektiv logistikk, hver elev eller student som kommer seg raskere til skolen, hver sykepleier som kunne tenke seg å ta sen- eller tidligvakter, hver ungdom som ikke forlater hjembygda og vil bidra til verdiskapning i lokalsamfunnet. Hva barnebarnet sitt måtte mene, får vi vite om seks år. Da tipper jeg at man er fullt i gang med bygging av Møreaksen, og da inviterer jeg alle til å glede seg over denne fjordkryssinga. Også turistene, for de kan glede seg til å ta et fly sent på kvelden eller tidlig på morgenen til og fra en av våre tre flyplasser uten å stresse over ferjeruter.

Det mest fornuftige SV kan gjøre er å begrave stridsøksen om fjordkryssingene, som også gagner kollektivtransportens muligheter. Lønnsomheten går i hvert fall i pluss i langt større grad forholdsvis enn partiets foreslåtte lyntognett i Sør-Norge til de rike få som klarer å betale billetten og hvor innskjæringen i naturen raserer mange flotte landskap.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal