Utdanningsforbundet har valgt å ta ut lærere som arbeider med de eldste elevene, og vi har hatt et forsiktig streikeuttak. Vi har forståelse for at dette er vanskelig å se, for de som merker streiken på kroppen. Vi mener likevel at det er de eldste elevene de som har best forutsetning for å bruke tiden til selvstendig skolearbeid, mens de venter på at undervisningen skal komme i gang igjen. I skolen i dag arbeider vi målrettet med læringsstrategier, dette gjennomsyrer hele læreplanen som skolen arbeider etter. Å jobbe med sine egne læringsstrategier gjennomsyrer også måten lærebøkene er bygd opp. Vi tror at de eldste elevene har noen verktøy de kan bruke, mens de venter på at normaliteten kommer tilbake. Men selvsagt vet vi godt at dette ikke kan erstatte en kvalifisert lærer. Og det er jo nettopp derfor vi streiker – for at alle elever skal nyte godt av det læringsfellesskapet som skolen kan gi med kvalifiserte lærere til alle elever.

Utdanningsforbundet har laget et system for å ivareta særlig sårbare elevgrupper og enkeltelever. Skolene har mulighet for å søke dispensasjon for lærere, og denne muligheten har vært brukt på alle skoler. I tillegg vil vi oppfordre elever og foreldre til å bruke rådgivere, helsesøstre, PPT, assistenter og vernepleiere som ivaretar de elevene som er på skolen – i tillegg til de lærere som ikke er i streik.

Vi er de første til å se at skolen spiller en veldig stor og viktig rolle i barn og unges liv. Skolen er den fysiske arenaen som samler alle elevene. Det er veldig viktig at skolen har den kompetansen og de ressursene som skal til for å være en god læringsarena og en god sosial arena – hver dag og hele skoleåret. Kampen for god skole må vi ta sammen – elever, lærere og foreldre.

Så må vi passe oss for at vi ikke framstiller den gjengse elev som mindre kompetent enn det som er tilfellet. Vi som kjenner elevene, vet at de fleste kan lese selvstendig og prøve seg på noen arbeidsoppgaver på egenhånd. Elever kan surfe på lærebokas nettsider og snakke sammen med medelever om det de har lest. Vi vet at de fleste elever er initiativrike og flinke til å samarbeide. Men vi forstår at det er veldig mye vanskeligere å ta i bruk disse ressursene når de ikke har den kvalifiserte lærerens ledelse.

Vi er takknemlige for at så mange av Moldes foreldre nå viser hvor viktige skolen er, og vi vet at streiken skaper en situasjon ikke er fullgod for noen – og som kan være svært uheldig for sårbare elever som trenger ekstra hjelp og støtte. Skoleeier har også et stort ansvar for å løse denne situasjonen.

Lærerens jobb krever både kompetanse og erfaring. Vår streik handler om å snu en utvikling som har gjort lærere til lønnstapere, og som innebærer at hver femte lærer i klasserommet til elevene mangler lærerutdanning.  Dette er forhold som på lang sikt gjør enda større skade enn konsekvensene av denne streiken.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal