Etter en begredelig sommer, hvor mine nettsøk stort sett har vekslet mellom storm.no og yr.no i påvente av endring, omfatter disse nå i stor grad streiken.

For ja, vi er også leie og frustrerte! Vi er også foreldre til barn som rammes ulikt og ikke har et fullgodt skoletilbud. Vi skjønner godt frustrasjon og bekymring for barn og unge.

Våre barn er også i samme situasjon.

Men jeg nekter å gå duknakket i møte med de som mener vi må gi oss, at vi er kravstore.

Jeg stiller i streikeskjorta hver dag og tar kampen. Vit at vi aller helst vil tilbake på skolen, vi savner elevene!

  • Vi forventer ikke mer lønn enn de med lik utdannelse, men vi forventer å delta i en rettferdig lønnsutvikling.

  • Mindrelønnsutviklingen må snu.

  • Dette er en kamp for fremtidas skole og en kamp for fremtidas elever.

  • En skole som bør ha rammer til å beholde godt utdannede, erfarne lærere.

  • En skole som evner å rekruttere nye lærere og er konkurransedyktige med næringslivet.

  • En skole som samsvarer med politiske ambisjoner i partiprogram.

  • Lærere som brenner for faget sitt, føler at de er verdifulle og ikke en kostnad.

  • Lærere som midt i pandemien og solidariteten vi kjente på fikk høre at neste gang er det deres tur.

Så hvorfor holder vi ut? 

Grunnen for min del er det å få delta i barn og unges liv, gjøre en forskjell.

Se elever som over tid utvikler ferdigheter og kjenner mestringsfølelse.

Avskjed til ferier i gangen med håndtrykk og "takk for at du var tålmodig"

Da tenker jeg at jeg har verdens beste jobb. Opplever at dere foreldre og publikum støtter oss i denne kampen, det setter vi pris på! Vi trenger dere på laget!

KS gjentar i det kjedsommelige at "Det er et stort ansvar Utdanningsforbundet tar på seg med denne streiken". Ja, streiken startet lenge før skolestart, hvor var dere da KS?

Nok er nok!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal