Har sendt åtte nye søknader om dispensasjon fra streiken

foto