Han lurer på hvorfor Høgskolen i Molde bidrar til å publisere avisinnlegg som argumenter for mindre satsing på å bekjempe klimaendringene. Vår kronikk (28.09.2023) har ikke vært til godkjenning i høgskolens styre. Den gir bare uttrykk for vårt eget syn.

I kronikken gjorde vi et enkelt resonnement omkring nytte og kostnad knyttet til norsk bekjempelse av klimaendringene. Vi har ikke gjort egne beregninger av dette, men litteraturen på feltet er rikholdig.

Laake mener staten er så rik at den bør ha råd til å bruke midler på tiltak med marginal effekt på CO2 innholdet i atmosfæren, og veldig usikker effekt på klimaet og været. Vi noterer at det er mange som synes staten bør bruke mere penger enn tilfellet er nå på helt andre formål - tiltak som har klar nytteverdi. Derfor mener vi fortsatt at tiltakene for å bekjempe klimaendringene bør nedprioriteres, og vi foreslo at tilpasninger til varmere klima burde få større oppmerksomhet.

"Det grønne skiftet" og "Grønt næringsliv" er to diffuse politiske slagord. Om Laake arbeider med noe som er grønt eller bærekraftig, som bidrar til det grønne skiftet, eller til lavere utslipp av klimagasser vet vi ikke, men vi ønsker ham selvsagt lykke til. Små tilpasninger over hele verden har faktisk gjort at utslippene av CO2 nå øker betydelig saktere enn man forutsatte i de første klimamodellene.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal