Når de hvert eneste år blir tilgodesett med stadig litt mindre enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsløp. Når de som har like store studielån som skal betjenes og de samme hverdagsutgiftene, samtidig som de er gjenstand for akkurat den samme prisjusteringa som alle andre, ikke får ta del i lønnsveksten som skal bidra til å utjevne dette, ja da er det ikke veldig rart at det blir bølger i vannet.

Det er jo en kjent sak at om man hiver en stein i et stille vann så skaper det bevegelse i vannflaten. Hiver man en stor nok stein i vannet, ja så blir bevegelsen desto større. Nå har KS nok en gang valgt å overse behovet for en økonomisk verdsetting av lærerutdanningen i tariffoppgjøret. Dette skaper bølger i et vann der det egentlig er behov for ro.

Det er lærermangel i Norge. Ikke fordi det ikke utdannes nok lærere, for det er fortsatt mange, om enn ikke mange nok for framtiden, som har utdannet seg til å bli lærere. Lærermangelen oppstår når de godt utdannede lærerne finner ut at de får bedre uttelling for alle sine år på skolebenken hos andre arbeidsgivere, innenfor andre yrker og i helt andre sektorer enn i utdanningssektoren. Det er ikke økonomisk lønnsomt, med dagens lønnsutvikling for lærere, å velge seg det yrket man kanskje har aller mest lyst til å velge.

Når Utdanningsforbundet varsler, gang på gang, om at det mangler lærere med kompetanse i skolene i Norge, så er det ikke fordi det ikke finnes lærere, men det finnes ikke nok utdannede lærere som ser seg nytte i å ta arbeid i skolen. Da må skolene benytte seg av ufaglært arbeidskraft, noe som igjen medfører at samfunnet rundt skolene roper høyt om at de må skaffe utdannede lærere til å undervise barna i skolen. Det har de jo helt rett i. Vi mangler lærere i skolen, fordi de har valgt å ta med seg kompetansen sin et annet sted.

Denne trenden må snus. Den eneste måten å få snudd dette på er gjennom et betydelig løft i anerkjennelsen av kompetansen lærerne bringer med seg inn i skolen. Dette må skje gjennom en utjevning av lønnsveksten slik at læreryrket får den samme anerkjennelsen for utdanningsløpet som andre yrker med tilsvarende utdanningsforløp har.

KS har ikke fått politisk mandat til å skape skeivheter i samfunnet, snarere tvert imot. Det politiske budskapet inn til KS er at de skal bidra til å styrke en tillitsreform i kommunal sektor. Skal de bidra til dette så må de ansatte kunne ha tillit til at arbeidsgiver verdsetter den kompetansen og den utdanningen de har med seg inn i arbeidslivet.

Det har ikke lærerne i dag. Derfor har vi en lærerkrise, derfor mangler vi lærere i skolene, derfor streiker lærerne, derfor støtter Rødt, både lokalt, regionalt og nasjonalt, de streikende lærerne.

Lokallagene i fylket, Rødt Molde, Raudt Volda, Raudt Ulstein, Sande og Herøy, Rødt Ålesund, Rødt Hustadvika, Rødt Sunndal, Rødt Haram og Rødt Kristiansund og fylkeslaget Rødt Møre og Romsdal, ber KS om å gjenopprette tilliten slik at tillitsreformen kan gjennomføres.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal