– Den sparte lærerlønna bør ikke gå inn i «det store sluket»

foto