Det er også mange argumenter som er enkle å tro på, men som viser seg å være direkte feil.

Eksempler:

“Farlige tunneler” - all forskning viser at tunneler har færre dødsulykker pr km enn veg i dagen. Tunneler vil altså redusere antall drepte i trafikken, kontra alternativene.

“Jordskjelvfare” - Forskning viser også at tunneler har en overraskende tendens til å holde sin form selv i kraftige jordskjelv.

“Antall fattige stiger” og “økte forskjeller” senest den 10.3 kunne vi lese at Røds sin lokalleder påstår at “I Molde kommune har det de senere årene vært en økning i andel barn som lever i familier med lav inntekt og som bor trangt” - Så viser tall fra SSB at andelen nå har gått ned fra 4,5 % til 3,8 %. (8,2 % til 7,0 % OECD 60 skala) Vi har økte forskjeller i Norge når landet går godt, fordi manges formue settes av papirverdier som øker når ting går bra. Når arbeidsplassene våre går bra, øker forskjellene i samfunnet. Men så lenge vi også ser de som har det verst, så gjør det ikke noe at en håndfull mennesker eier bedrifter som gjør det godt, de fleste av oss jobber der.

Antall minstepensjonister sank både i antall og andel fra 2016 - 2022. Antall fattige barn økte på grunn av økt innvandring. Heldigvis har vi verdens korteste sosiale stige i Norge, og vi ser at barn av innvandrere i større grad tar høyere utdanning. Det viktigste er ikke hvor mange fattige vi har, men årsak og at det finnes en vei ut.

Det er 10 land foran Norge som har mindre forskjeller mellom “fattig og rik” - Blant de Azerbaijan, Moldova, Hviterussland og Slovenia.

Vi fikk en regjering som gikk til valg på å senke de urettferdige forskjellene i Norge, og nå prøver de å løse problemer som ikke eksisterer mens de sender betydelig investeringskapital til Sveits. Oslo kommune taper 100 millioner på skatteflyktninger.

“Omveier” I aksedebatten blir Møreaksen omtalt som “omvei” og det brukes så hyppig at jeg trodde på det selv. Men siden “omveien” kobler flere mennesker til fastlandet så var min konklusjon at det lar seg forsvare. Så målte jeg med Google Maps, ikke verdens mest vitenskapelige metode, så viser det seg at “omveien” om Midsund er kortere fra der alternativene skiller seg, til dit de møtes igjen. Mål selv. Kanskje jeg var unøyaktig, men forskjellen er i det minste liten, ikke nok til å bruke det vage uttrykket “omvei” - som selvsagt er avhengig av hvor du er og hvor du skal.

Også overfor Stortinget: Frp og SV la frem en innstilling til Stortinget som inneholdt påstander om at E-39 sin kommende trasse kommer til å gå: “tett på barneskoler og barnehager. Disse medlemmer viser også til at verdifulle rekreasjonsareal ned mot sjøen vil gå tapt til veibygging” - Dette gjelder da vegen øst for Molde sentrum som forblir uberørt. Altså er det skremmeforsøk fremfor realiteter. Det er flere tvilsomme kommentarer her, men jeg må spare plass.   https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-342s.pdf

“Arbeid til alle” Vi har nå også en regjering som gikk til valg med “arbeid til alle” når arbeidsledigheten var på ca 3 % med en topp på grunn av Covid. Men jevnt over har Norge i det store og hele hatt en lav arbeidsledighet i lang tid. Det er heller ikke arbeidsledigheten i seg selv som er problemet, men hvor lenge man er arbeidsledig. Altså omløpshastigheten. Så må de siste selvsagt fanges opp.

En lavere arbeidsledighet fører også til lønnsspiral og økt trykk på renta, altså økte levekostnader for alle. Det er i dag flere ledige jobber enn arbeidsledige. Flere jobber løser ikke stort for forskjellene i Norge.

“Sjøfronten er dyr” - Ja den er det isolert sett, men renter og avdrag her utgjør en svært liten del av kommunens budsjett på ca 2,4 milliarder. Tar vi finansutgifter minus finansinntekter så utgjør hele forskjellen mellom alle investeringer og inntekter utrolige 2,6 % av hele budsjettet- Som om en vanlig lønnsmottaker skulle hatt 1300,- i renter og avdrag hver måned. Det er en lav pris for byfornying som bidrar til økt aktivitet og tilflytting. For ordens skyld utgjør sjøfronten en liten andel av de 2,6% så det er begrenset hvor mye vi kan redde om vi bare ikke hadde satset på byutvikling.

Vi har vel nok problemer å løse om ikke politikere skal skape problemer som ikke eksisterer og løse disse med løsninger som ikke virker?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal