Vi har flotte boliger med utsikt, matbutikker med godt utvalg, rikelig med tannleger og stabil strøm. Alt koster derimot penger, og ikke rent lite heller. Sjøfronten blir kostende kommunen 14,5 millioner i 2023. For de med råd til å benytte seg av tilbudene der, er det sannsynligvis verdt det. Molde Rødt ønsket heller Ungdomskvartal. Er du ungdom fra en familie med mindre god råd, eller foreldre til en, er det ikke sikkert du er enig i prioriteringen som ble gjort av kommunestyret. Har du ungdommer og god råd kan du derimot glede deg over at man nå når Unicare Coperio er opprettet i Molde også snart kan kjøpe seg bort fra 76 dagers ventetid på BUP om ungdommen din sliter psykisk og er i risiko for å falle ut av skolen, i alle fall om selskapet får det som de ønsker. Ja, i Molde har man det godt. Om man har god råd.

I Molde kommune har det de senere årene vært en økning i andel barn som lever i familier med lav inntekt og som bor trangt. Sannsynligvis har denne utviklingen forverret seg nå med økte matpriser, økte husleier og dyrere strøm. Vi i Molde Rødt synes det er urettferdig at disse barna snart ikke gis samme muligheter til helsehjelp og fritidstilbud som andre.

Har du foreldre som begynner å bli gammel, eller er gammel selv, er det heller ikke sikkert du er fornøyd med prioriteringene i kommunen. I alle fall ikke når du leste om kuttforslagene på Glomstua som kunne spare inn utgiftene til Sjøfronten. Er du minstepensjonist og må fryse for å spare penger på strøm er det nok vondt å lese om urimelige sparetiltak for syke eldre. Som om fremtiden ikke føltes utrygg nok fra før. Men har du god råd så ordner nok alderdommen seg uansett. Det bygges jo boliger i byen som er tilrettelagt besøk fra hjemmesykepleien. De vil nok ikke bli billig. Helseministeren vil at vi i fremtiden skal innordne oss og planlegge alderdommen selv. Det er ikke alle forunt å ha denne muligheten.

Prisutviklingen har nå til og med gjort at vanlige arbeidsfolk sliter med å betale regningene sine, samtidig som et fåtall milliardærer profitterer på de økte prisene. Vi i Molde Rødt krever at regjeringa gjør mer for å hjelpe vanlige folk som sliter økonomisk. Nasjonalt jobbes det derfor for å innføre en makspris på strøm på 35 øre kWt for basisforbruk, at det skal innføres øvre grense for hvor mye husleiene kan justeres opp og økt stønad til tannbehandling.

Lørdag 11.03 fra kl 10-15 samles Rødt Molde på torget for å holde stand. Vi ønsker at du som er opptatt av forskjells-Norge forteller oss hvordan vi bør jobbe lokalt for å utviske forskjellene, slik at Molde kommune blir en god kommune for alle, ikke bare for de med mye penger som bor sentralt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal