Bekjempelse av fattigdom og forskjeller er særlig relevant i jula i Norge i 2022. En jul hvor mange holdes våkne av renta, økt husleie, tannlegeregninger eller matprisene. Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene, mens andelen barn som vokser opp i fattigdom øker. Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt. Aldri blir vel disse forskjellene så synlige som i jula. Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

I følge forskningsinstituttet Sifo er det nå flere enn 200.000 husstander som opplever matfattigdom. Det vil si at de enten må hoppe over måltider fordi de har dårlig råd, be om hjelp fra NAV eller stille seg i kø for å få gratis mat. I Molde har over dobbelt så mange som i fjor søkt Frelsesarmeen om hjelp til jul. Minstepensjonen ligger på 200.000 kroner, langt under EUs fattigdomsgrense. Uføretrygdens minstesats ligger på 250.000 kroner. Priskrisa gjør at disse ytelsene blir enda mindre verdt. Velferdsstaten skal være et sikkerhetsnett for alle. Du skal ikke bli fattig bare fordi du blir syk, gammel eller mister jobben. Samtidig som folk sliter økonomisk, har Norge fått 37 nye milliardærer i løpet av ett år. Stadig mer rikdom samles på et fåtall hender. Når disse blir bedt om å betale mer til fellesskapet flytter de til Sveits. Kanskje kunne Dickens lært noe til nåtidens Scrooge(r).

Charles Dickens Foto: AP

Vi trenger å få prisene på bolig, tannlege og strøm under kontroll. Vi trenger et sterkere sikkerhetsnett for alle. Velferdsstaten må stille opp når vi trenger den, med et tilgjengelig NAV, høyere minstesatser på sosiale ytelser og lavere egenandel i helsevesenet. Rødt går inn for en opptrapping av minstesatsen på alle velferdsstatens ytelser, som begynner med 12.000 kroner mer i 2023. De rikeste kan få en høyere skatt, særlig på selskapsoverskudd, utbytte og store formuer.

Vi i Rødt er mot store forskjeller fordi det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt. For årets jul trengs det akutte grep nå for de som trenger det aller mest. Rødt har jobbet for å få ut tusen kroner ekstra til alle som mottar sosialhjelp i desember, pluss tusen kroner ekstra per barn. Dette har et flertall på Stortinget og det vedtas 21.12. Neste høst er det igjen lokalvalg. Vi i Rødt vil fortsette kampen mot Forskjells-Norge.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal