Vil fylle curlinghallen med nytt liv. Nå risikerer Stavanger kommune millionregning

Curlingaktiviteten i byen har avtatt de siste årene, og det er ikke lenger bruk for to lokaler. Nå samles curlingspillet i Sørmarka.

1,3 tonn med curlingstein fra Canada på plass i ishallen bare dager før den åpnet. 1,3 tonn med curlingstein fra Canada på plass i ishallen bare dager før den åpnet. Foto: Jarle Aasland

Flere kilder Aftenbladet har vært i kontakt med, forteller at curlinginteressen har vært laber de siste 5–6 årene. Hallen på Tjensvoll har stort sett stått tom, og det har ikke vært rekruttering til idretten. I løpet av få år fikk Stavanger to anlegg der regionens innbyggere kunne spille curling: Først i flerbrukshallen i Sørmarka Arena, så i Stavanger ishall i 2012, som har fire spesialbaner for curling.

To timer i uken

– Det var to timer med idrettsaktivitet i uken på curlingbanene i ishallen, på tirsdager mellom 18–20. Det yngste registrerte medlemmet som drev med curling i Stavanger var 26 år, sier Rune Karlsen, daglig leder i Stiftelsen Stavanger ishall.

Dette var situasjonen før korona stengte ned idretten.

Idrettssjef Arne Tennfjord i Stavanger kommune forteller om det samme. Derfor tok idrettsavdelingen et initiativ overfor Folkehallene for å samle all curlingaktivitet i Stavanger ishall, som regnes som det beste anlegget.

– Det var de ikke interessert i. Folkehallene ville opprettholde curlingaktiviteten Sørmarka i stedet for å samle den i det beste anlegget, sier Tennfjord.

Folkehallene er det interkommunale samarbeidet som driver flere idrettshaller, deriblant Sørmarka Arena, der også Stavanger kommune er på eiersiden.

Arne Tennfjord, idrettssjef i Stavanger kommune. Foto: Pål Christensen

Politisk sak

Dermed ble det en politisk sak. Politikerne ønsker ikke å bruke de 2 millionene årlig det koster å ha is på curlingbanene i Stavanger ishall, og Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (Ukis) vedtok på et møte i februar at kommunen skulle se på muligheten for å ha andre aktiviteter i lokalene på Tjensvoll. Det betyr samtidig at curlingaktiviteten i kommunen samles i Sørmarka.

Nå er arbeidet med å fylle curlinghallen med noe annet i gang, og ifølge Tennfjord vurderes blant annet bordtennis, fekting, bueskyting og modellbilklubb.

– Vi ser på hvilke aktiviteter som har behov for lokaler. Flaten er såpass stor at vi kan få til noe bra.

– Hvor mye arbeid og kostnad er det å bygge om fra curling til en annen aktivitet?

– Vi ønsker ikke å bruke så mye penger, og hvis vi må betale tilbake spillemidler, har vi ikke så mye penger å bruke, sier han.

Risikerer millionregning

Kommunen fikk 3,5 millioner i spillemidler og 2 millioner i programsatsingsmidler øremerket curlingsatsingen. Nå har idrettsavdelingen kontaktet kulturdepartementet i håp om å slippe å betale tilbake spilllemidlene.

– Vi har forklart at vi jobber med alternativ bruk av curlinghallen. Vi ønsker ikke å ha en curlinghall som står tom. Det er en fallitterklæring fra Stavanger kommune, det forstår kulturdepartementet veldig godt, sier Tennfjord.

Slik saken står nå, venter idrettsavdelingen på svar om kommunen må betale tilbake hele eller deler av summen den fikk i spillemidler.

– Vi håper på kjapt svar, slik at vi kan legge saken fram for politikerne igjen i juni, da har Ukis det siste møtet før sommeren, sier Tennfjord.

Avdelingsdirektør Ole Fredriksen i kulturdepartementet bekrefter at de fredag forrige uke mottok en henvendelse fra Stavanger kommune.

– Saken er til vurdering. Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, så det er vanskelig å si noe spesifikt nå, sier Fredriksen.

– De fikk ekstra programsatsingsmidler for å bygge curling og ishall sammen, da er det litt spesielt hvis en går bort fra det, fortsetter han.

Ifølge Fredriksen lå det én ekstramillion også i potten siden to aktiviteter ble slått sammen, så den totale summen Stavanger i verste fall må betale tilbake er 6,5 millioner.

– Ingen bruer brent

Det politiske vedtaket fra februar legger imidlertid ingen føringer om hva som vil skje dersom Stavanger må betale tilbake spillemidler.

Ifølge Tennfjord er det fullt mulig å legge om til curlingspill om noen år dersom det blir behov for det.

– Vi brenner ikke alle bruer. Det er et viktig poeng, sier han.

Norges curlingforbund er klare på at de ønsker å beholde banene på Tjensvoll. I en uttalelse signert president Morten Søgård erkjenner forbundet utfordringen med at hallen har stått mye tom, men tilbyr hjelp for å øke aktiviteten igjen. I uttalelsen poengterer Søgård at Stavanger ishall er den eneste i området som er egnet for paracurling for rullestolbrukere.

Vis fakta ↓
Stavanger ishall