Kort om saken:

  • I juni skal fotballtinget stemme over om landslaget bør boikotte VM i Qatar

  • Nå har Norges Fotballforbund laget et alternativt budsjett i tilfelle det blir VM-boikott

  • Det foreslås store kutt. Men er alt nødvendig? Vi har stilt flere spørsmål til NFF

205 millioner kroner.

Det er summen som skaper debatt i Fotball-Norge nå.

Norges Fotballforbund mener det er kostnaden av en VM-boikott for norsk fotball - bare i år. Kritikerne mener summen er blåst opp for å påvirke opinionen.

20. juni skal nemlig Qatar-spørsmålet stemmes over på et ekstraordinært fotballting.

Lørdag i pinsehelgen kom dokumentet som forklarer NFFs regnestykke: et alternativt budsjett dersom det blir VM-boikott.

Aftenposten har stilt flere spørsmål om budsjettet.

– Er det et problem for troverdigheten til det alternative budsjettet at det lages av forbundsstyret, og ikke et uavhengig organ?

– Nei. Et uavhengig organ kan ikke gjøre dette, for hvert styremedlem står personlig ansvarlig. Da må styret legge dette frem etter beste skjønn, svarer visepresident i NFF Arne Larsen Økland.

Kutt overalt

Anslaget på 205 millioner kroner i økonomisk tap gjelder bare for 2021. Det skisseres for kutt overalt, fra toppfotball og landslag til breddefotball.

– Hvorfor må kuttene kun legges til aktivitetsbudsjettet for 2021? Kunne man ikke kuttet mindre beløp over flere år?

– Jo. Det er et alternativ vi har vurdert. Vi sier at dette er et konservativt budsjett. Tapet kan bli vesentlig høyere. Da kan det gå mange år før vi har et handlingsrom i norsk fotball, sier Larsen Økland, som mener det «ikke ville vært forsvarlig» å ta opp lån.

Bestemmer selv elementene i regnestykket

I dokumentet står 97 av de 205 millionene oppført som tapte inntekter. Resten er «estimert erstatning» til motstanderlag og det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Ifølge dokumentet skal en revisor fra Deloitte kontrollere at økonomiske beregninger er i tråd med forutsetningene forklart i dokumentet. Betyr det at ingen skal kontrollere at forutsetningene stemmer?

– Forutsetningene i regnestykket er det styret som setter. Styrets medlemmer er personlig ansvarlige for alle økonomiske disposisjoner. Ut ifra forutsetningene vi setter, kontrollerer revisor at regnestykket er korrekt. Så bestemmer tinget om budsjettet skal vedtas.

Regner med sponsortap – uten dialog

Selskapene Telenor, Equinor, Bama og Norsk Tipping sa nylig til Josimar at de ikke ville kutte i sine sponsorbidrag til NFF ved en VM-boikott.

Men i dokumentet skriver forbundsstyret at NFF er «kontraktsmessig forpliktet» til å tilby partnere en kompensasjon for eventuelt manglende leveranser. Likevel har forbundsstyret estimert et tap på 19 millioner knyttet til «kommersielle samarbeidsavtaler».

Hvilke samarbeidspartnere har sagt til dere at dere får mindre penger?

– Denne diskusjonen har vi ikke hatt med partnerne. Våre samarbeidsavtaler består av ytelser og motytelser. Dersom vi ikke leverer det vi er kontraktforpliktet til, er det helt naturlig at vi tilbyr våre samarbeidsavtale avkortning i deres ytelser.

– Men kan dere ta med disse summene da?

– Først skal tinget behandlet boikott-spørsmålet. Blir det ikke boikott, blir det ikke et nytt budsjett. Det er ikke naturlig å forhandle med noen samarbeidspartnere før vi vet utfallet.

Privatlandskamper?

Forbundsstyret sier tilbakemeldingen fra FIFA er tydelig: Boikotter man VM, får man heller ikke spille VM-kvaliken.

– Ville ikke en boikott og fraværet av VM-kvaliken også gitt mulighet til å arrangere privatlandskamper, og dermed dekke deler av inntektstapet?

– Problemet med det, er at det ikke finnes flere internasjonale datoer. Når det er internasjonale datoer, er alle andre land opptatt med å spille VM-kvalik.

– Det er vel alltid noen nasjoner som er ledige, for eksempel i kvalikgrupper med oddetall av land?

– Det er mulig. Det kan godt hende vi kan spille litt, men jeg vet ikke hvem det skulle vært mot. I utgangspunktet er alle andre land opptatt med kvalikkamper på internasjonale datoer.