«Norges Skiforbund (NSF) har rettet en henvendelse til Norges idrettsforbund (NIF) for å vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov. Skistyret opplever at det er ulike juridiske tolkninger knyttet til disse spørsmålene», skriver Skiforbundet i en pressemelding mandag.

Alpinistene og langrennsprofil Johannes Høsflot Klæbo har i lengre tid ment at dagens landslagskontrakter må endres. De engasjerte advokaten Pål Kleven i fjor. I høst gjorde Kleven det klart at det var uaktuelt for alpinistene å signere landslagsavtale nå.

Striden har gått på utøvernes markedsrettigheter – nærmere bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter.

Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) ga høsten 2022 utøverne medhold. De mener at utøverne har eierskapet til egne bilderettigheter, men at de også har en plikt til å medvirke i forbundets sponsoravtaler i en viss utstrekning. Utvalget mener at utøverne skal få mer forutsigbarhet.

Denne høsten kom lovutvalget med ny beskjed til Skiforbundet om å godta endringene som utøverne ønsker.

Etter at saken nå har vært oppe en rekke ganger i skistyret, er det altså klart at de ber NIF vurdere saken. Skiforbundet peker på at det er et svært viktig spørsmål om driften av norsk skisport. Enkelte har ytret bekymring til at utøvernes endringer kan føre til problemer for forbund.

«Den sportslige virksomheten kan bli påvirket både i topp og bredde, og det dreier seg blant annet om på hvilken måte det kommersielle arbeidet organiseres og finansieres», skriver Skiforbundet og legger til:

«Flere av forholdene vil også kunne ha konsekvenser for andre deler av norsk idrett. Skistyret mener derfor at spørsmål av så viktig karakter knyttet til forståelsen av NIFs lov ikke bør vurderes av et enkelt særforbund alene, og ønsker at NIF gjør en vurdering».

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) sendte sist uke en e-post hvor de gjorde det klart at de støtter utøverne fullt ut i konflikten.

– Det er viktig at Skiforbundet tar innover seg at det faktisk er utøverne som eier sine image rights, og at forbundet derfor ikke står fritt til å videreselge retten til bruk av bilder, filmer og så videre av utøverne til sine sponsorer uten å på forhånd ha avklart dette med utøverne, sier Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig i NISO, til VG.

NISO følger saken nøye.

– Denne saken dreier seg ikke om at utøverne ønsker å tilegne seg flere rettigheter av profitthensyn, men at de skal ha kontroll og medbestemmelse over hvordan forbundet disponerer og selger deres bilder, sier Kristensen.

PS! Klæbo sa nei til landslaget og har lenge forhandlet om en representasjonsavtale for å få gå verdenscup. Fredag trodde alle det var enighet, men søndag ble det kjent at Skiforbundet mener at en avtale fortsatt ikke er i orden.