Kioskdriver uenig med Molde kommune om oppsigelse av tomtefestavtale

Betaler 1,2 millioner kroner for å rive

For å unngå rettssak blar kommunen opp 1,2 millioner kroner for å avslutte avtalen med kioskdriver som ønsket å fortsette.

VIL FORTSETTE: Innehaveren av kiosken var motivert til å fortsette, og mente kommunens oppsigelseav festekontrakten deres fra 1. juli 2018 var ugyldig. Nå får han drive ut året, før rivingen starter.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Pluss +

Festekontrakten (avtale om leie av grunnen, journ. anm.) ble undertegnet for 20 år i 1993 og gikk ut 2013. Deretter hadde driveren rett til å forlenge leien i to perioder på fem år.