Utstyrs- og romfunksjonsprogrammene er ferdige

Slik blir det nye fellessjukehuset

Framdriften for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er i rute – forprosjektet er så godt som i mål.
Pluss +

Rivearbeidet på Hjelset starter i januar og vil pågå fram til juni. Men allerede i mars starter de opp med infrastrukturarbeidet på sjukehustomta.