- Ikke mulig å konkludere om Trøndelag

foto
Roland Mauseth presenterer sluttrapporten for Orkidé fredag. Foto: Kjell Langmyren