Havner i fjorden

– Molde skal ha ros for at de tar opp en av de største miljøproblemene vi har, innledet SVs Bjørn Jacobsen, som ville gå enda lengre og droppe asfaltering og slamkum til fordel for jord som infiltrasjonsmasse – påfylt i flere omganger og med tilsåing for å forskjønne det.

– Risiko for at mikroplast havner i Moldefjorden er størst ved asfaltering, påpekte han.

Frps Sindre Pedersen har flere ganger påpekt utfordringen ved granulatkulene:

Sammen om forbud

SV-forslaget fikk imidlertid bare MDG og Borgerlistens stemmer, og falt. Aps Frank Sæther forklarte det slik:

– Så fikk vi alle et sjokk da vi så all plasten i den hvalmagen, men vi må ha såpass is i magen at vi vedtar akkurat hva det er snakk om i denne saka. Vi må ta et kortsiktig tiltak på Træffhuset, og så må vi få et tiltak for alle kunstgressbaner på sikt.

Alle partiene ble med på Venstres forslag om å utrede muligheter for og kostnader ved et forbud mot SBR (den vanligste og rimeligste kunstgressplasten i dag, som kommer fra resirkulerte bildekk, journ. anm.).

SV kom med enda et tillegg som ble enstemmig vedtatt:

Ville droppe mer parkering

MDG og Borgerlisten støttet også SVs tilleggsforslag om å droppe 30 nye parkeringsplasser på snødeponiplassen, men måtte seg slått.

– Vi har ikke bruk for 30 parkeringsplasser der oppe, sa Terje Tovan og viste til et mulighetsstudie med en gangtunnel med rullefortau fra p-tunnelen og opp til nye Molde Idrettspark.

Rolf Arne Hamre (Sp) skisserte et bilde av dagens parkeringssituasjon:

foto
SV fikk støtte fra MDG og Borgerlisten, i alt 9 stemmer, i at et snødeponi ved Træffhuset ikke samtidig skulle gi 30 nye parkeringsplasser. Foto: Sigrun L. Meisingset