Fagforeningene og miljøorganisasjonene mener Petroleumstilsynet (Ptil), som fungerer som arbeidstilsyn for olje- og gassbransjen, må bli hardere mot oljeselskapene.

I fjor høst blir de hørt, ved at Riksrevisjonen startet gransking. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, har Riksrevisjon nå valgt seg ut tre «caser» etter en foranalyse i fjor:

  • Arbeidskonflikten og hendelser på Shell sitt anlegg på Nyhamna.

  • Utbyggingen og hendelser på Goliat-feltet.

  • En brønnkontroll-hendelse på boreriggen Songa Endurance høsten 2016.

Legges fram i 2019

Hos Riksrevisjonen, som er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Stein Morch at de er i gang med å granske helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassvirksomheten.

Han er imidlertid ordknapp om hvilke områder, eller caser:

– Vi sier ikke noe om hva og hvordan vi jobber undervegs. Det er et klart prinsipp hos oss. Vi avleverer vår undersøkelse til Stortinget og offentliggjør den deretter samme dag, sier Morch til Romsdals Budstikke.

Etter planen blir den lagt fram for Stortinget i januar 2019.

– På hvilken måte kan dere hente inn informasjon?

Forskere: Ptil sviktet ansatte

Forskerne viste blant annet til at Petroleumstilsynet (Ptil), som skulle fungere som Nyhamnas «arbeidstilsyn», sviktet de ansatte der ute, da Ptil unnlot å følge opp flere alvorlige forhold som hovedverneombudet varslet om gjentatte ganger.

Til slutt var samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen så dårlig, at det gikk helt i stå.

Forskerne pekte på at samarbeid om HMS er ekstra viktig i en bransje der svikt i sikkerheten kan få så store følger.

Selv sier Ptil at de ønsker granskingen velkommen: