Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Dvalin-feltet i Norskehavet. Utbyggingen er ventet å skape 6.000 arbeidsplasser.

Gassen skal ilandføres på Nyhamna i Aukra.

Utbyggingen har en prislapp på over 10 milliarder kroner. Det beregnes at det kan utvinnes 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass fra feltet. Det tyske oljeselskapet DEA er operatør av Dvalin-lisensen, mens Aibel, Aker Solutions og Technip Norge er tildelt utbyggingskontrakter.

– Dvalin-prosjektet bidrar så langt til økt aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus hos en presset leverandørindustri. Vi er stolte over å lede et prosjekt med vidtrekkende ringvirkninger. I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEAs ambisjoner om videre vekst i Norge, sier administrerende direktør i DEA Norge, Hans-Hermann Andreae.

Gassen fra Dvalin vil bli transportert til Heidrun via en 14,9 kilometer lang rørledning. Derifra blir gassen sendt til Polarled gjennom en 7,5 kilometer lang tilknytningsrørledning, før den vil bli videre prosessert til tørrgass på Nyhavna gassterminal. Til slutt vil gassen bli transportert til markedet via Gassled.

DEA Norge har 55 prosents eierandel, mens partnerne Petoro og Edison eier henholdsvis 35 og 10 prosent.

Feltet ligger 35 kilometer sør for Skarv-feltet og rundt 260 kilometer nord for Kristiansund. Produksjonen er ventet å starte i 2020.