Vedtaket ble fattet mot tre stemmer. Flertallet mener det er helt uaktuelt å dele kommunen. Men kampen er ikke over for øyfolket.

Realiteter

– Det handler om følelser, men også realiteter. Øyene har sterk tilknytning til Harøya. Men vi skal heller ikke underslå det faktum at det er blant annet næringsdrivende som retter seg mot Romsdal. Vi har følt oss overkjørt, mente han.

– Det ligger ved saka et notat som forteller hvor elendig vi har det på øyene og hva det koster kommunen å ha oss med. Men hvem er det egentlig stilet til?, ville Odd Arve Orten (V) vite.

Lite musikk

– Her står det til og med at det koster å ha oss med på møter der særlig skyss er påkrevet. Og det koster dyrt å frakte musikk ut til øyene slik at vi kan ha ei stedlig 17.-maifeiring. I en alder av 57 år har jeg fortsatt til gode å oppleve et musikkorps på Orten på 17. mai. Der synger vi sjøl, med det nebbet vi har, påpekte han.