Etter en lang rekke møter med flere aktuelle løsninger, var det et enstemmig kommunestyre som mente dette var det beste alternativet. Haram har vært og er det andre alternativ, men det ble uttrykt håp om at de skulle si ja til å bli en del av Ålesund kommune sammen med Skodje og Sandøy.

Historieløs

- Men det er grunn til å beklage at det er ei nokså historieløs saksutredning vi har foran oss. Jeg er lei meg for at folket i Sandøy ikke kan framstilles på en mer positiv måte, mente Nils Magne Abelseth (H).

-Og vi skal vite at i  1965 ble Sandøy en Romsdalskommune, vi skal akseptere at ikke alle ønsker å hoppe over til Sunnmøre.

Tre parter

Det var først Skodje og Ålesund det ble forhandlet med. Haram kom inn som observatør, før de gikk med i forhandlingene. Ut fra geografiske forhold er Haram nøkkelen til at dette skal bli ei god løsning for Sandøy, har ordføreren ment. Men Haram sa nei, de ønsker derimot å ha med seg Sandøy i en ny kommune. Eller stå alene.

Nytt anlegg

Prosjektet Nye Ålesund får 30 millioner kroner i reformstøtte. I tillegg 50 millioner i en engangstilskudd som de har besluttet skal gå til investeringsprosjekt. For Sandøy er det lagt inn i avtalen at det blir nytt dekke på sentralidrettsanlegget og det skal bygges sykkelstier på Steinshamn, samlet utgjør dette fem millioner kroner.

Basistjenester

Viktige sørvisfunksjoner skal videreføres, blant dem Sandøytunet. Og folkebibliotekene skal være lokale ressurser. Det er også enighet om at det skal settes av 10 millioner kroner til å bygge ut fiber til alle deler i den nye kommunen der dette ikke er kommersielt lønnsomt.

Havrommet skal utvikles som ei større strategisk næring, der fagmiljø for havrommet og vindenergi etableres i Sandøy kommune. Det var enighet om at den samla økonomien i den nye kommunen må være styrende for avgiftsnivået. Blant annet skal prinsipp for havneavgifter i Sandøy blir videreført på eksisterende kaianlegg.

Ordfører Oddvar Myklebust (Ap) benyttet anledningen til å rose alle som har vært med i prosessen.

- Vi er tvunget til å gjøre et valg. Og jeg blir potte sur om fylkesmannen ikke gjør som han har sagt overfor de kommuner som ikke oppfyller de krav som er satt, understreket han.