Prezioso Linjebygg, med hovedkontor i Molde, måtte si opp 129 ansatte i en kraftig nedbemanning fra 2014 til 2016. Nedbemanningen kom som en følge av fall i oljeprisene. I etterkant har tre ansatte tatt sakene sine til retten.

Én av de tre eks-mellomlederne fikk deler av sin sak ført for Høyesterett, etter å ha tapt saka i lagmannsretten. Arbeidstakeren vant først i tingretten, men Linjebygg anket altså saka til lagmannsretten.

Vant fram

Domslutningen i saka falt onsdag og gir den tidligere mellomlederen medhold i sin sak. Dommen fra lagmansretten blir dermed opphevet og Linjebygg må betale saksomkostninger på omtrent 470.000 kroner til den tidligere arbeidstakeren.

Mannen, som er i 50-årene, kommer fra Molde, men bor nå annet sted i landet. Han ble først ansatt som mellomleder i Linjebygg i starten av 1995. Han var, kun med noen kortere avbrudd, ansatt i Linjebygg helt fram til han ble oppsagt fra lederstillingen i mai 2016.

Samtidig ble en annen avdeling i Linjebygg utvidet. Han søkte derfor om en mellomlederjobb her, men ble forbigått av både eksterne og interne søkere, selv om de hadde betydelig kortere ansiennitet, og selv om han hadde alle de formelle kvalifikasjonene til denne stillingen. I stedet ble han oppsagt noen måneder seinere.

Begrunnelsen ikke kjent

Fagforeninga Lederne førte saka for mannen i Høyesterett med et prinsipielt spørsmål om hvorvidt en oppsigelse må sees i sammenheng med tidligere ansettelser. Høyesteretts begrunnelse er foreløpig ikke kjent, men advokat Oddvar Lindbekk fra Norman & Co, Ledernes prosessfullmektig i Høyesterett, mener en kan trekke konklusjoner basert på domslutningen.

– Domsslutningen må foreløpig forstås slik at Høyesterett har kommet til at arbeidsgiver i denne saken skulle sett opp- og nedbemanningsprosessene i sammenheng, og at det ikke var god nok grunn til å vurdere disse prosessene hver for seg at ansettelsene var gjennomført før oppsigelsestidspunktet, sier Lindbekk til lederne.no.

Flere saker

To andre mellomledere som gikk til sak om usaklig oppsigelse, tapte først i tingretten, anket, og vant deretter i lagmannsretten.

– Det er en stor lettelse å få bekreftet at det som skjedde, var feil, sa en av de to til Rbnett etter dommen i lagmannsretten.

– Vi er mange som ikke kjenner igjen bedriften og den en gang så sterke «Linjebyggånden». Det skyldes i stor grad oppførselen og holdningene ovenfra i selskapet, sa de to i en uttalelse på sidene til fagforeningen Lederne.

En fjerde ansatt som gikk til sak etter nedbemanningen, endte med å inngå avtale om forlik.