Fylkestinget godkjenner bompenger på Lønset-Hjelset

foto
Nye E39 er planlagt med fartsgrense på 90 km/t og midtrekkverk. Her en skisse av krysset på Hjelset med vegløsningen vestover mot Mork. Krysset blir et viktig ledd i infrastrukturen for det nye sjukehuset. Illustrasjon: Statens vegvesen